Nog even de feiten op een rijtje. Twee jaar terug daagde het luxeconcern LVMH kunstenaar Cedric Peers voor de rechter. Het geschil ging over de afdruk van kunstwerken die geïnspireerd zijn door het champagnemerk Dom Pérignon op kledij. Voor de handelsrechtbank van Brussel kreeg het Franse champagnemerk, om misbruik te voorkomen, in eerste aanleg gelijk. Maar bij Dom Pérignon vonden ze dit niet genoeg. Het luxemerk stelde ook de kunst op doek van Cedric in vraag.
...

Nog even de feiten op een rijtje. Twee jaar terug daagde het luxeconcern LVMH kunstenaar Cedric Peers voor de rechter. Het geschil ging over de afdruk van kunstwerken die geïnspireerd zijn door het champagnemerk Dom Pérignon op kledij. Voor de handelsrechtbank van Brussel kreeg het Franse champagnemerk, om misbruik te voorkomen, in eerste aanleg gelijk. Maar bij Dom Pérignon vonden ze dit niet genoeg. Het luxemerk stelde ook de kunst op doek van Cedric in vraag. Dit zette de ondernemingsrechtbank er toe aan een prejudiciële vraag te stellen aan het Benelux-Gerechtshof of de artistieke vrijheid een geldige reden is om een merk te gebruiken. Er werd aan de rechtbank gevraagd om te oordelen over het evenwicht tussen commercieel belang en het recht op artistieke vrijheid. Met andere woorden of de artistieke vrijheid van Cedric Peers en vele andere kunstenaars niet in de kiem gesmoord wordt.Nu werd kunstenaar Cederic door het Benelux gerechtshof in zijn gelijk gesteld. Na zijn overwinning bij het Benelux gerechtshof mag pop-art artiest @Cedric.art een fles Dom Pérignon laten poppen. Op 14 oktober 2019 oordeelde The Benelux Court of Justive dat Cedric als artiest een handelsmerk van iemand anders mag opnemen in zijn kunstwerken op voorwaarde dat het kunstwerk het oorspronkelijk resultaat is van een creatief ontwerpproces dat niet bedoeld is om het handelsmerk op zich of de eigenaar ervan te beschadigen.Cedric Peers gebruikte het logo en de gehele fles in enkele van zijn werken in een hedendaagse en soms erotische setting. Hij noemde deze kunstwerken 'The Dom Pérignon collectie'. Het Benelux- hof van beroep oordeelde dat "artistieke vrijheid, als aspect van het recht van de kunstenaar op vrijheid van meningsuiting, een 'geldige reden' geeft voor het gebruik van het handelsmerk. (Artikel 2.20 (2)(d) Benelux intellectueel eigendomsverdrag). De artistieke uitdrukking mag enkel niet gericht zijn op het beschadigen van het merk of de trademarkthouder." Dit is een belangrijke uitspraak die bevestigt dat artistieke vrijheid in zulke gevallen voorgaat op de belangen van de eigenaar van het handelsmerk.Kunstenaar Cedric Peers, die pop-art maakt rond grote multinationals en massacultuur, is op dit ogenblik aan de slag in Azië. Cedric, zoals de kunstenaar zich bij voorkeur laat noemen, verwerkt in zijn schilderijen vooral het thema marketing. Hij verwijst vaak naar grote merken als Louis Vuitton en Chanel en dus ook naar Dom Pérignon.Bij zijn terugkomst volgende week wil hij een nationale mediacampagne lanceren met medewerking van Artists United vzw. Omdat de aanval van een bekende multinational op een kunstenaar gevaren inhoudt voor de kunstensector wereldwijd besliste belangenorganisatie Artists United mee het belang van hun sector te verdedigen.(DM)