https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Raveel en Zulma vereeuwigd in Machelen

foto JF
Redactie KW

In aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders zijn in Machelen het Roger Raveelplein en het Zulma De Nijspad onthuld. “De figuur van Raveel is onlosmakelijk verbonden met Machelen en specifiek met het plein aan de Leie,” zegt schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroecke. “Dankzij zijn protest tegen de plannen om de oude Leiearm te dempen, hebben we nu dit mooie plein.”

Het plein en het pad werden onthuld naar aanleiding van de 100ste geboortedag van de schilder, op 15 juli. Daaraan voorafgaand was er een feestelijke zitting, in het bijzijn van onder meer Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon, minister van Financiën en vicepremier Vincent Van Peteghem, voorzitter van de Senaat Stefanie D’Hose en Roger Raveels tweede vrouw Marleen De Muer. Zowel de politieke hoogwaardigheidsbekleders als Raveels persoonlijke vrienden vinden de vereeuwiging van Raveel in het Machelse straatbeeld meer dan terecht.

Lang aandringen voor Zulma

Ook Raveels eerste vrouw en muze Zulma krijgt een pad naar zich genoemd. Dat kwam er echter pas na aandringen van de Zultse cultuurraad. Zulma was immers cruciaal voor de carrière van Raveel. Haar huwelijk met de ‘arme kunstenaar’ werd niet goedgekeurd door haar vader; de familiebreuk zou nooit hersteld worden.

Het duurde bovendien enige jaren voor Raveel echt doorbrak met zijn kunst. In die vroege jaren was Zulma de kostwinner ten huize Raveel. Ze durfde zelfs manager avant la lettre te spelen en betaalde de leveranciers van haar winkeltje soms met een kunstwerkje van Raveel. Zulma keert ook dikwijls terug in de werken van Raveel, op alle mogelijke manieren.

“Daarom hebben we met de gemeenteraad het advies van de cultuurraad gevolgd en ook aan Zulma een eerbetoon in het Machelse straatbeeld geschonken,” zegt schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroecke.

“Sommigen pleitten ervoor om er meteen het Roger Raveel-Zulma De Nijsplein van te maken, maar ik vind het een zeer goede beslissing om het pad aan het Raveelmuseum alleen naar haar te noemen. Het is in de eerste plaats Zulma’s verdienste dat het museum in Machelen gekomen is; voor Raveel had het evengoed in Deinze of in Grammene kunnen komen. Bovendien is het een signaal naar de vrouwen toe: dit is de eerste vrouwelijke straatnaam in heel Zulte.”

Het vlot

“De keuze om het Leieplein om te dopen in Roger Raveelplein is evenmin toevallig. De figuur van Raveel is onlosmakelijk verbonden met Machelen, dat vaak figureerde in zijn werken, maar ook specifiek met de oude Leiearm. Het is dankzij zijn protestactie in 1971 tegen het dichten van de Leiearm, dat we nu dit mooie plein hebben. Hij maakte een vlot met een kunstwerk erop en liet dat afdrijven van Machelen tot Afsnee.” Een replica van het vlot dobbert nu tijdelijk rond aan het Roger Raveelplein.

(JF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten