Rare kronkel: Groen Torhout verkiest gigantisch gebouw boven… groen

Het oude financiëngebouw op de Burg: het Torhoutse stadsbestuur koopt het voor 730.000 euro en wil het slopen om een centraal park aan te leggen. Oppositiepartij Groen is niet tegen de aankoop, maar wél tegen de afbraak. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

Een op het eerste gezicht rare kronkel in de Torhoutse gemeenteraad, die op maandagavond 21 februari digitaal samenkomt. De aankoop van het gigantische leegstaande financiëngebouw op de Burg staat op de agenda en niemand van de raadsleden die daartegen is. Maar… het stadsbestuur wil het complex slopen om er een groot centraal park te creëren, daar waar de partij Groen het pand wil laten staan voor hergebruik.

Als je van één partij zou verwachten dat ze voor extra groen zou kiezen, dan wel Groen. Maar neen, het groene oppositiekwartet wil in dit specifieke geval dat het gebouw overeind blijft voor een sociale herbestemming.

Dankzij schepen Blomme aangekocht voor gunstige prijs

Eind december kwam de stad tot een akkoord met eigenaar Befimmo (of Fedimmo) om het stilaan verloederde financiëngebouw op de Burg te kopen. Daar hadden eind september 2017 de laatste overblijvende belastingambtenaren de deur achter zich dichtgetrokken. De vraagprijs bedroeg 1,2 miljoen euro, maar Torhout betaalt dankzij slimme onderhandelingen door schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme ‘maar’ 730.000 euro, een gunstige prijs. De bedoeling: het pand slopen om een brede, groene doorsteek te creëren naar de tuin de Brouckere en in het hart van de stad één groot centraal park te creëren.

De beursgenoteerde Brusselse vastgoedmaatschappij Fedimmo had het gebouw al sinds 2007 in haar bezit. In dat jaar verkocht de federale overheid het complex voor 2.432.000 euro aan het bedrijf en huurde het direct weer voor 158.560 euro per jaar. Concreet sloot de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de staat, een 18-jarig huurcontract met Fedimmo af. Een gekke constructie, die door de verkoop snel geld voor de overheid opleverde, maar gaandeweg door de huur een gigantische verliespost betekende.

Nieuwe ruime tuin zou al in 2023 klaar moeten zijn

Jarenlang werkten de belastingdiensten in het omvangrijke kantoorgebouw, maar sinds 2015 stond het grotendeels leeg. Eind september 2017 verlieten ook de allerlaatste ambtenaren het pand. Het huurcontract bleef in principe doorlopen tot en met 2024 en pas eind maart 2020 slaagde de federale overheid erin om het stop te zetten.

“Het is de bedoeling om het gebouw op vrij korte termijn te slopen”, aldus burgemeester Kristof Audenaert. “We zien hier een opportuniteit om onze ambities in het kader van de stadskernvernieuwing waar te maken. De ideale ligging biedt ons de kans om vanop de Burg een mooie groene doorsteek te realiseren naar het park de Brouckere en de daaraan grenzende tuin van de recent aangekochte site ‘s Gravenwinkel. Een herinrichting van de groene oase die zo ontstaat, is in volle voorbereiding. Het park waarin de tuin de Brouckere, de tuin ‘s Gravenwinkel en het perceel van het financiëngebouw zullen samenvloeien, zou al in de loop van 2023 af moeten zijn. Het wordt een prachtige groenzone in het hart van de stad. Een compensatie voor de open ruimte die eind jaren tachtig centraal op de Burg verdwenen is.”

Verhuizing van sociale kruidenier De Kommisje

Groen is niet tegen de aankoop van het gebouw, maar wel tegen het slopen ervan. “We zijn uiteraard vóór de aankoop van het pand, maar tégen de onbezonnen plannen om het te slopen”, geeft raadslid Sien Lagae tekst en uitleg. “Er zijn vragen zat voor extra ruimte voor orkesten, koren, bands, toneelverenigingen, jeugdverenigingen, het cultuurcentrum, de Kunstacademie, enzovoort. Alle zijn op zoek naar lokalen en ze blijven al jaren in de kou staan. De site Thor biedt op termijn allicht mogelijkheden, maar zal dat volstaan?”

“Het is niet omdat het oude financiëngebouw de eerste tien jaar voor openbaar nut moet dienen, dat er op langere termijn geen mogelijkheden zijn. De kloof tussen voldoende betaalbaar wonen voor Torhoutenaren aanbieden en de boel maar meteen afbreken, is wel erg groot. En dat zonder duidelijke motivatie. Er wordt geïnsinueerd dat het pand zich in heel slechte staat bevindt en er zijn uiteraard wat kosten aan, maar dat blijkt al bij al mee te vallen. Een doorgang naar het achterliggende park is een fantastisch idee, maar daarvoor hoeft het gebouw niet volledig gesloopt te worden, toch? We mogen overigens niet vergeten dat ook de afbraak veel geld zal kosten.”

“Dit kan een fantastische locatie worden voor een goed uitgebouwd ontmoetingscentrum. Er is veel ruimte, modulair in te delen met aluminiumpanelen. Wat ook een kans is voor een verhuizing van de sociale kruidenier De Kommisje vanuit de Beerstraat. Dus: já voor de aankoop, maar néén tegen het onbezonnen slopen.”

Gebouw gaat bijna zeker toch tegen de vlakte

De kans dat het stadsbestuur, bestaande uit CD&V en Vooruit, van idee verandert, is zo te horen echter quasi onbestaande. Het gebouw gaat bijna zeker tegen de vlakte om nabij de Burg het voorziene, grote park aan te leggen. “Dit is een unieke kans om in onze stadskern meer groen te creëren”, klinkt het resoluut. “Het financiëngebouw is noch praktisch, noch esthetisch een gebouw om te behouden. Er zouden overigens heel wat kosten zijn om het energiezuinig en duurzaam te maken. En de indeling in kleine kantoortjes is totaal niet handig.”

Gemeenteraadszitting Torhout op maandag 21 februari om 19 uur via videoconferentie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.