"Het nieuwe gebouw telt op heden 48 woongelegenheden", verduidelijkt zonaal directeur Anje Degraeve. "Volgende week verlaten de eerste bewoners het woonzorgcentrum Ter Bilkhage in het OLV van Lourdesziekenhuis. De 'inhuizing' voor het centrum voor herstel start pas vanaf 20 november. Het nieuwe centrum voor herstel richt zich op mensen die herstellen van een oper...