Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet om een kalender vol naakte archeologen. "Het gaat om naakt dat afgebeeld staat op twaalf échte archeologische voorwerpen uit Brugge en het Ommeland. We zijn dus zelf níet uit de kleren gegaan", glimlacht Caroline.
...