De site Plassendale is zowat de tweede habitat van Peter Velle en zijn gezin. Hij is bekommerd om deze mooie plek in Oudenburg, die voor velen een toeristische trekpleister is.
...

De site Plassendale is zowat de tweede habitat van Peter Velle en zijn gezin. Hij is bekommerd om deze mooie plek in Oudenburg, die voor velen een toeristische trekpleister is."Sinds enkele maanden heeft de buurt van Plassendale weer te kampen met een toch wel onvoorstelbare geurhinder die wanneer de wind ongunstig zit, een werkelijke gesel vormt voor de bewoners en talrijke bezoekers. Deze zomer verliet een reportageploeg van Radio 2 zelfs de site om haar reportage elders te maken door de niet te harden stank. De burgemeester moet als bewoner ongetwijfeld op de hoogte zijn", aldus raadslid Peter Velle."Ik begrijp dat de bron van de geurhinder zich buiten de gemeentegrenzen bevindt. Toch wou ik even weten of de stad, bij wie het probleem bekend is stappen zal ondernemen. Desnoods kan het met de milieudiensten van de buurgemeente een objectieve vaststelling doen en samen de oorzaken van de overdreven stank aanpakken. Deze legt immers een zware hypotheek op de leefkwaliteit en beleving op de site", aldus nog Peter Velle.Burgemeester Anthony Dumarey antwoordt inderdaad op de hoogte te zijn van de geurhinder. "Die geur is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het bedrijf Fides Petfoods dat dierenvoeder fabriceert in de industriezone Plassendale op Oostends grondgebied. Na de opstart van het bedrijf in 2006-2007 waren er ook heel wat klachten. Steeds dezelfde, onmiskenbare geur. Deze klachten werden in het verleden telkens doorgegeven aan de milieudienst van Oostende. Na verloop van tijd, wellicht na aanpassingen van de installatie, verdwenen deze klachten, tot enkele maanden geleden", antwoordt de burgemeester."Iedere inwoner of passant van Plassendale is zich bewust van het probleem, daarom heb ik contact opgenomen met mijn Oostendse collega, burgemeester Bart Tommelein, de bevoegde schepen Silke Beirens en de milieudienst van de stad Oostende. Ik kreeg als antwoord dat er sporadisch eens een klacht wordt gemeld in verband met reukhinder afkomstig van Fides. De laatste melding dateert van juni 2020. Vermits dit een klasse-1 inrichting is, worden dergelijke klachten doorgestuurd naar de toezichthouder van het Departement Omgeving.""In de milieuvergunning die door de deputatie op 9 maart 2017 aan het bedrijf verleend werd, staat expliciet vermeld dat de werking van de biofilter nauwgezet dient opgevolgd te worden. De toezichthouder is deze week in de voormiddag nog bij het bedrijf geweest. Blijkt dat de biofilter aan vervanging toe is, vandaar wellicht de hinder die nu en dan opduikt. De offertes voor een nieuwe filter zijn door het bedrijf opgevraagd en ten laatste eind 2020 zal deze filter vervangen worden", besluit burgemeester Dumarey.