Even een kleine situatieschets. Net zoals het Alveringemse OCMW indertijd gratis en voor niets eigenaar werd van het gebouw Clep - een schenking van wijlen Jozef Clep - zijn ook de twee omliggende percelen landbouwgrond schenkingen aan het OCMW geweest. Het zoveelste bewijs dat het Alveringemse OCMW door schenking historisch veel rijkdom heeft vergaard én daar vandaag nog altijd de vruchten van plukt. Getuige de recente realisatie van een van de mooiste woon- en zorgcentra van het land, een gebouw dat elf miljoen euro heeft gekost.
...