Raadslid Chantal Vande Vyvere: “Tekortkomingen in financieel beleid na fraude”

Onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere zei naar aanleiding van de resultaten van de audit dat Ardooie, na de fraude door gewezen ontvanger Isabelle P., in de voorbije vier jaar de zaken onvoldoende op orde stelde om alle risico’s op fraude weg te werken.

Volgens de gewezen schepen Chantal Vande Vyvere is het kassabeleid in de sporthal te laat aangepakt. © JCR

Begin 2016 bleek dat voormalig ontvanger I.P. 900.000 euro gemeentegelden zou ontvreemd hebben in de periode van 2014 tot 2015. Twee audits Vlaanderen uit 2016 gaven het gemeentebestuur een aantal aanbevelingen om in de toekomst het risico op fraude te verminderen. “Ik kan alleen maar concluderen dat er qua financieel beleid nog steeds grote tekortkomingen zijn”, aldus Chantal Vande Vyvere.

Sporthal en wachtrekeningen

Volgens de gewezen schepen is het kassabeleid in de sporthal te laat aangepakt. “Eén persoon stortte de ontvangsten op zijn persoonlijke rekening en stortte dan het geld door naar de gemeente. Die persoon controleerde ook zelf de stock. Controle was er dus niet. Als reactie op de audit is dat recent veranderd en wordt de stock nu door twee personen gecontroleerd en de kassagelden worden binnengebracht bij de financiële directeur. Rijkelijk laat! De vele wachtrekeningen die er waren in de tijd van de vroegere ontvanger en waardoor de fraude lange tijd kon verborgen blijven, zijn grotendeels weggewerkt. Maar de verwerking van de rekeningen blijft grotendeels in handen van één persoon en er zijn geen afspraken rond afwezigheden. Daardoor blijft er een risico op potentiële fouten of fraude bestaan. Wat ondernam de gemeente om dat risico te beperken?”

Hetzelfde geldt volgens het gemeenteraadslid voor het kassabeheer van de vuilniszakken. “De audit legt ook bloot dat de debiteuren van het OCMW te weinig worden opgevolgd, waardoor inkomsten verloren gaan. Onlangs hoorde ik dat het OCMW maatregelen zal nemen om dit te voorkomen. En er is tenslotte een slechte doorstroming van informatie van de politiek naar de ambtenaren toe.”

Eigen audit

“De gemeente deed ook een eigen audit om een aantal problemen aan te pakken”, reageert burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “En daar heeft Audit Vlaanderen blijkbaar geen rekening mee gehouden. Ze hebben alvast niets aan mij gevraagd. De controle in de sporthal, die men op mijn vraag doet, staat ondertussen op punt. Kwestie dat er een evenwicht is tussen de aankoop van dranken en de verkoop. Wat de debiteuren bij OCMW betreft: die worden door het schepencollege, dat ook OCMW-raad is, behandeld.”

Kimara Goethals van Samenplus had vooral moeite met het feit dat uit de audit blijkt dat het personeel niet altijd duidelijk weet wat haar exacte taak is, maar ook dat betwistte de burgemeester. Die zegt dat er wel voldoende aanwijzingen zijn vanuit het managementteam. (IB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.