De voorbije maanden was er heel wat commotie rond de zwemzone Duinpark in Oostduinkerke. Toen burgemeester Marc Vanden Bussche kwam aanzetten met het voorstel om de bestaande zwemzone Duinpark te sluiten en er de 47 strandcabines te laten verdwijnen om de capaciteit van de watersportzone te verdubbelen naar 2,5 kilometer, stuitte dat op hevig protest van de oppositiepartijen, vele Koksijdenaars en tweedeverblijvers. Maar de burgemeester hield voet bij stuk.
...

De voorbije maanden was er heel wat commotie rond de zwemzone Duinpark in Oostduinkerke. Toen burgemeester Marc Vanden Bussche kwam aanzetten met het voorstel om de bestaande zwemzone Duinpark te sluiten en er de 47 strandcabines te laten verdwijnen om de capaciteit van de watersportzone te verdubbelen naar 2,5 kilometer, stuitte dat op hevig protest van de oppositiepartijen, vele Koksijdenaars en tweedeverblijvers. Maar de burgemeester hield voet bij stuk.Beide oppositiepartijen, Koksijde Vooruit en N-VA, bleven in de gemeenteraad en in de media hameren op de nadelen en de gevaren om de insteekzone van de watersportclubs Sycod en Windekind samen te voegen tot één grote zone.In die zone gebeurt de bewaking tussen 1 juli tot 31 augustus door de strandreddingsdienst van de gemeente Koksijde en door de beachmaster van zowel watersportclub Sycod als Windekind. Daardoor verdwijnt zwemzone Duinpark én de strandcabines voor het grote publiek gedurende juli en augustus. De andere tien maanden vervalt de insteekzone tussen beide clubs en wordt dit een onbewaakte zone waar geen enkele activiteit is toegelaten. Elwin Van Herck, fractievoorzitter Koksijde Vooruit: "Omdat we er stellig van overtuigd zijn dat deze beslissing echt niet te verantwoorden is en de veiligheid in gevaar brengt, voeren we vandaag een ludieke actie. Onze voorzitter Alain De Coster, vice-voorzitter Bart Pieters en ikzelf zijn jaren zelf redder geweest ." "Daarom trekken we vandaag onze oude reddersplunje aan en we zien al meteen dat er zich toch mensen en bootjes in het water hebben begeven. Dat mag dus niet volgens het protocol dat door de burgemeester en de watersportclubs werd ondertekend! De mensen komen spontaan naar ons toe om te vragen wat nu eigenlijk wel of niet mag." "Niemand begrijpt het blijkbaar. Het plan voor de samenvoeging van de twee insteekzones is gebaseerd op een onderzoek van de hoofdredder van Koksijde. Daarin staat dat het Duinparkstrand weinig baders zou hebben en het strand van Sint-André zou een drukke zone zijn, maar dat kan noch via cijfers, noch via bepaalde parameters worden gestaafd." "Dat is een staaltje van nattevingerwerk, gestoeld op niets! De hoofdredder ambieert een moderne reddingsdienst, waarbij zowel de baders- als watersportzones moeten worden bewaakt. Er worden dan wel geen redders geschrapt, deze nieuwe verdeling impliceert dat we meer en snellere boten nodig hebben, jetscooters en andere middelen. Of het beschikbare budget hiervoor voldoende is? Daar hebben we grote twijfels bij." "Onze redders zijn ook niet geschoold om watersporters te bewaken. Grotere zones en meer watersporters impliceert de facto meer tussenkomsten in onbewaakte zones én in surfzones. En als het deze zomermaanden windstil is, dan is het weer niet geschikt voor watersporters! Maar ons voorstel voor een alternerende zone werd van tafel geveegd!"(MVP)