Raad van State verbiedt voetbalstadion en bedrijven langs Blankenbergse Steenweg in Brugge

Zolang er geen oplossing is voor Cercle, komen ook de plannen voor het Club-stadion (simulatiebeeld) in gevaar. © Club Brugge
Stefan Vankerkhoven

Slecht nieuws voor de Brugse voetbalfans en de bedrijfswereld: het geplande Cerclestadion en de bedrijventerreinen mogen niet langs de Blankenbergse Steenweg gebouwd worden. Dat blijkt uit een arrest van de Raad van State, dat stelt dat er teveel open ruimte wordt ingenomen. De Brugse burgemeester Dirk De fauw reageert zwaar ontgoocheld. Ondernemersvereniging Voka is verontwaardigd. Cercle wil Jan Breydel niet verlaten voor er een andere oplossing is voor de Vereniging.

De Raad van State heeft in het dossier van de afbakening van het grootstedelijk gebied Brugge (het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) diverse arresten ‘gewezen’ die lijnrecht ingaan tegen het advies van de auditeur. Dat is zeer opmerkelijk, want doorgaans volgen de raadsheren van ‘s lands hoogste rechtscollege het standpunt van de auditeur.

Klein Appelmoes

Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw levert dit goed en slecht nieuws op: “Laat ons beginnen met het goede nieuws. In de Spie op Sint-Pieters, gelegen tussen twee spoorlijnen, mag er 20 hectare aan bedrijventerreinen gerealiseerd worden. Bovendien wordt de Chartreuse in Sint-Michiels een zone voor kantoorachtige bedrijven. En Klein Appelmoes in Assebroek blijft een groenzone, er mogen geen huizen gebouwd worden. De klachten van twee projectontwikkelaars tegen de omvorming van woonuitbreidingsgebied tot een groene zone zijn afgewezen door de Raad van State.”

“Het slechte nieuws is dat de Raad van State verbiedt dat er bedrijventerreinen, een voetbalstadion en oefenvelden gerealiseerd worden langs de Blankenbergse Steenweg. Er is nochtans grote nood aan extra industriezones in Brugge. Tal van Zeebrugse bedrijven, die omwille van de bouw van een nieuwe zeesluis hoopten te verhuizen naar Sint-Pieters, zien hun plannen gedwarsboomd. Ook voor beide Brugse voetbalploegen is dit slecht nieuws. De Vereniging wou op stads- en ocmw-grond langs de Blankenbergse Steenweg een kleiner stadion bouwen, zowel Club als Cercle hoopten elk op tien oefenvelden voor hun jeugdploegen in diezelfde zone.”

Geen rechtszekerheid

Urbanisatieschepen Franky Demon reageert boos: “Het stadiondossier dateert al van 2006. In 2013 noopte een eerste arrest van de Raad van State alle partijen om hun plannen te wijzigen. Herinner u dat Club eerst in Loppem en nadien in Sint-Michiels een nieuw stadion wou bouwen. Rekening houdend met dat eerste arrest werd geopteerd voor de Blankenbergse Steenweg. Later besliste Club om op Jan Breydel te blijven en wou Cercle verhuizen naar Sint-Pieters. En nu veegt één rechter alles van tafel. Er is geen rechtszekerheid meer in dit land. Na veertien jaar moet alles herbeginnen!”

Een zwaar ontgoochelde burgemeester Dirk De fauw wikt zijn woorden, maar heeft grote moeite om niet het woord ‘wereldvreemde rechter’ op te hoesten: “Ik ben een groot voorstander van onze rechtsstaat, maar vandaag heeft mijn geloof een grote knauw gekregen. De voltallige Brugse gemeenteraad stemde voor die stadionplannen, ook Vlaanderen was ervoor. Nu maakt één rechter die politieke beslissing teniet!”

Franky Demon vervolgt: “En dit met een foute en korte motivering. De Raad van State oordeelt dat er teveel open ruimte wordt ingenomen en beweert dat het Brugs voetbalgebeuren teveel grond opslokt en teveel parkings genereert. Van 21 naar 71 hectare. Maar in die berekening worden ook bestaande randparkings en het Jan Breydelstadion bijgerekend! Bovendien hadden wij in ons voorstel een tweelagige parking gesuggereerd langs de Blankenbergse Steenweg.”

Oplossing?

Niet alleen Cercle Brugge, maar ook het Brugs stadsbestuur en zelfs Club Brugge zitten nu met een torenhoog probleem. Want burgemeester Dirk De fauw heeft indertijd beloofd dat, als Club een eigen en groter stadion bouwt op Jan Breydel, de Stad voor een oplossing voor Cercle zal zorgen. “Dat zullen we ook doen, we breken die belofte niet. We zullen eerstdaags met Cercle opnieuw aan tafel zitten. Maar alle plannen worden nu met anderhalf jaar vertraagd. Want er is geen andere plek in Brugge voor een nieuw Cerclestadion ter beschikking, zonder dat die zone een bestemmingswijziging krijgt via een nieuw op te maken gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.”

“Het eerder gesuggereerde Kanaaleiland komt niet in aanmerking, want dan komt de busparking in het gedrang. Een stadion vlakbij water bouwen, is niet zo’n goed idee. Voor de oefenvelden kan er gebruik gemaakt worden van de stedelijke infrastructuur, mits er enkele velden bijkomen. We hebben een locatie voor een stadion voor Cercle op het oog, maar kunnen nog niet prijsgeven waar. De uitbreiding van bestaande voetbalterreinen als Jong Male of Tempelhof of De Gulden Kamer zijn uitgesloten wegens een gebrekkige ontsluiting. Samen met Vlaanderen een nieuw dossier voor de Blankenbergse Steenweg indienen, behoort ook nog tot de mogelijkheden.”

Owngoal

Ondernemersvereniging Voka West-Vlaanderen reageert verontwaardigd bij monde van gedelegeerd bestuurder Bert Mons: “De Raad van State vernietigde niet alleen 50 hectare voorzien voor de bouw van een stadion met parking en oefenvelden, maar daarenboven ook meer dan 30 hectare voor de ontwikkeling van een nieuw gemengd bedrijventerrein. Dit is een owngoal van jewelste.”

“Deze perikelen komen niemand ten goede, en al zeker niet de bedrijven en kmo’s die willen investeren in onze regio en willen meebouwen aan de toekomst van Brugge. Zij zijn namelijk de grootste dupe van al deze stadionperikelen. Het dispuut tussen Cercle en Club, en het bijhorende losse eindje van het stadion van Cercle Brugge op de Blankenbergsesteenweg, sleurt de toekomstige economische ontwikkeling van een hele regio mee in haar val. Het is zeer betreurenswaardig dat de Raad van State het hele deelgebied heeft afgekeurd en heeft nagelaten om het gedeelte dat voorzien was voor bedrijventerreinen te vrijwaren.”

Mokerslag

Ook Cercle reageeert via haar voorzitter Vincent Goemaere: “Dit is een mokerslag, de site aan de Blankenbergse Steenweg bood ons dé kans om een klein, familiaal stadion met alle faciliteiten en oefenvelden te bouwen. Het arrest is voor beide Brugse ploegen een probleem, want de Vereniging blijft bij haar standpunt. Zolang er geen oplossing is, verhuizen we niet en blijven we in Jan Breydel spelen. We zullen onze rechten verdedigen, maar staan open voor andere locaties.”

“Persoonlijk blijf ik een voorstander van een polyvalent stadion op het Kanaaleiland, waar Cercle kan spelen en er ook concerten voor 5.000 toeschouwers kunnen georganiseerd worden, op wandelafstand van station en stad. En met oefenvelden op De Gulden Kamer in Sint-Kruis. Dat een stadion op het Kanaaleiland dicht bij het water is, kan geen probleem zijn. Er zijn veilige voorbeelden in het buitenland. Everton bijvoorbeeld heeft een stadion aan het water.”

Het arrest is ook voor Club problematisch, want de oefenvelden langs de Blankenbergse Steenweg worden geschrapt. De vraag is of ook de modaliteiten van het milieu-effectenrapport voor een nieuw en groter Clubstadion in het gedrang komen als ook Cercle langer in Jan Breydel zal spelen. De kans dat er elders een nieuw stadion voor de Vereniging voor 2022-2023 klaar is, als Club in haar nieuwe tempel hoopt te spelen, is quasi nihil.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.