Op 28 juni koos de Vlaamse regering uit zes voorstellen voor de oude Visartsluis als locatie voor nieuwe, tweede zeesluis in Zeebrugge. Dit voorkeursbesluit werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 1 oktober, volgde een periode van 60 dagen openbaar onderzoek. Tot afgelopen weekend kon leden van de bevolking bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit en eventueel vorder...

Op 28 juni koos de Vlaamse regering uit zes voorstellen voor de oude Visartsluis als locatie voor nieuwe, tweede zeesluis in Zeebrugge. Dit voorkeursbesluit werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 1 oktober, volgde een periode van 60 dagen openbaar onderzoek. Tot afgelopen weekend kon leden van de bevolking bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit en eventueel vordering tot schorsing instellen.Onder meer de actiecomités Zeebrugge Onder Druk (ZOD) en vzw Groen maakten bekend dat ze het Vlaamse voorkeurbesluit met alle wettelijke middelen zouden bestrijden. Hun basisargument is dat een grote zeesluis op die plaats een veel te grote impact zou hebben op de levensomstandigheden in het dorp Zeebrugge. Er moet onder meer een gedeelte van de Stationswijk (links op de foto) afgebroken worden. Zij zien een sluizencomplex in het Verbindingsdok, op ruime afstand van de bewoning, als een beter alternatief."We ontvingen meerdere bezwaarschriften", zegt persmagistraat Eric Brewaeys van de Raad van State. Hij mag zich niet uitspreken over het aantal. Hij mag ook geen namen van indieners noch de inhoud noemen. Nu volgt een uitgebreide procedure waarin juridisch studiewerk wordt verricht. Daarbij kunnen onder meer diegenen die beroep aantekenden en de verdedigende partij gehoord worden. Dit belooft alvast geen snel uitstapje te worden. "De Raad van State streeft in dergelijke dossiers naar een uitspraak binnen de 15 maanden. Dit valt dus normaliter te verwachten in het begin van 2021", zegt Brewaeys.Het zal van de inhoud van de bezwaren en de daaropvolgende inschatting afhangen of de locatie Visart behouden blijft of geschorst wordt. Op dit moment is dus de impact nog niet duidelijk.Het kabinet van de bevoegde Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) behoedt zich in een eerste reactie van grote uitspraken. "Het projectteam van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werkt verder volgens de stappen die voorgeschreven zijn in het decreet voor complexe projecten zoals dit."