De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat er na de installatie van een nieuwe gemeenteraad, er ook een nieuwe GECORO-raad moet worden aangesteld. Reeds op de gemeenteraad van maart werd het aantal leden bepaald en op advies van de gemeentelijke diensten werden verschillende maatschappelijke doelgroepen aangeschreven om hun kandidaten voor te dragen.
...