De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat er na de installatie van een nieuwe gemeenteraad, er ook een nieuwe GECORO-raad moet worden aangesteld. Reeds op de gemeenteraad van maart werd het aantal leden bepaald en op advies van de gemeentelijke diensten werden verschillende maatschappelijke doelgroepen aangeschreven om hun kandidaten voor te dragen.
...

De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat er na de installatie van een nieuwe gemeenteraad, er ook een nieuwe GECORO-raad moet worden aangesteld. Reeds op de gemeenteraad van maart werd het aantal leden bepaald en op advies van de gemeentelijke diensten werden verschillende maatschappelijke doelgroepen aangeschreven om hun kandidaten voor te dragen.Als deskundigen werden Caroline Breemarsch, Goele Brouckaert, Dany Paepe en Bart Debussche aangesteld. Mirose De Baecke, Kris De Craene en Tim Verhelle zijn verkozen als plaatsvervangers. Voor UNIZO zijn Karel Moestermans en Ann Gyssels verkozen en Reneé Loeters en Bart Naeyaert als plaatsvervangers. Voor de werknemersorganisaties zetelen Wouter Peeters en Dirk Sierens en zij kunnen vervangen worden door Patricia Strubbe en Anneloor Laevens. De landbouw is vertegenwoordigd door Andy Dewitte en Dries Veys. Hun plaatsvervangers zijn Daniël Spanhove en Kris Gunst. Luc Maene zetelt voor de Milieuverenigingen en Simonne Ibens is zijn plaatsvervanger. Vivendo stuurt Nathalie Haegeman naar de GECORO-raad met Anthony De Clerck op de reservebank. Bernard d'Udekem d' Acoz is de vertegenwoordiger voor de Vereniging voor Bos- , Land-, en Natuureigenaars en Alexis Mommens is zijn plaatsvervanger.De voorzitter wordt Bart Debussche. Hij verlengt zijn mandaat. Goele Brouckaert wordt ondervoorzitter. Ze is al lid als deskundige in de Gecoro. Ze is Juriste gespecialiseerd in de materie ruimtelijke ordening en milieu en werkt momenteel als adjunct algemeen directeur in Jabbeke.Aan de leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening wordt vanaf hun benoeming door de raad, en nadat zij hun werkzaamheden hebben aangeva,t een presentiegeld toegekend voor hun deelname aan de commissievergaderingen. Het presentiegeld van de voorzitter (bij afwezigheid de ondervoorzitter) wordt gelijkgesteld met het presentiegeld van de gemeenteraadsleden en bedraagt 124,98 euro, maar wordt geïndexeerd. Het presentiegeld van de overige leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bedraagt de helft van het presentiegeld van de gemeenteraadsleden.(GST)