Publieksparking aan site Clarebout Potatoes is klaar

In Nieuwkerke werd recent de nieuwe publieksparking palend aan het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in gebruik genomen. “Het in- en uitrijden voor het publiek is voorzien via de Dranouterstraat”, weet schepen Wieland De Meyer. De parking biedt plaats aan 70 voertuigen.

De parking wordt al gebruikt. © EF

“We plaatsen nog een bewegwijzering zodat iedereen de weg naar de parking beter zou kunnen vinden”, geeft schepen Wieland De Meyer nog mee.

Na de grote brand van 7 september 2015 bij Clarebout Potatoes werd er voor Nieuwkerke een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt. De eerste realisatie is de parking.

“Zo kan de parking publiek gebruikt worden door alle inwoners of bij evenementen”, weet de schepen. “De parking paalt dan wel aan de aardappelfabriek, voor de gebruikers van het bedrijf blijft de ingang van de parking via de Heirweg. Daar komt nog een bareel om doorgang voor publiek onmogelijk te maken.”

Clarebout betaalt

De parking wordt gebruikt door wie het wil. Tijdens de weekdagen zal dat voornamelijk het personeel van Clarebout Potatoes zijn.

“Het bedrijf had vooral parking nodig overdag zodat het personeel niet meer op straat zou staan want dat enerveerde bewoners. Daarom ook betaalde Clarebout de aanleg van deze hele zone, zowel de parking als het speelbos”, verduidelijkt de schepen.

“De buurt heeft vooral parking nodig op bepaalde piekmomenten: bij het brengen en oppikken van de gasten van de Bosgeus en bij evenementen in het dorp. Die piekmomenten zijn vooral ‘s avonds en in het weekend, dan heeft het bedrijf voldoende eigen parking.”

De tweede aanpak voor een betere verkeersregeling in het dorp is de nieuwe ontsluitingsweg. Deze komt er via de Seulestraat, Heirweg, Korte Mooiaardstraat en de huidige bedrijfsvestiging om het zwaar verkeer in de dorpskern te verminderen. Op de site van de nieuwe weg haalden archeologen tijdens een vooronderzoek aan de hand van proefsleuven heel wat waardevolle relicten boven uit de prehistorie, Romeinse periode, middeleeuwen, vroegmoderne periode en WOI.

“Momenteel is men de planning voor de archeologische opgravingen aan het opmaken, samen met de planning van de werken. Die beide worden zoveel mogelijk samen gepland om geen tijd te laten verliezen. Eens de opgravingen bezig zijn zullen we daar zeker een bezoekmoment organiseren indien interessante zaken te zien zijn. De definitieve planning is nog niet rond, maar is door de winter nu ook wel afhankelijk van het weer,” aldus de schepen.

Ook werd een soldaat uit WOI opgegraven. Het gaat om een Glasgow Highlander, die in april 1918 instond voor de verdediging van Nieuwkerke tijdens het Duitse Lente-offensief. Hij sneuvelde wellicht op 13 april.

Eenmaal de weg klaar is, zal er geen zwaar verkeer meer zijn in de Seulestraat wat zal leiden tot een veiliger schoolomgeving. “Ook de situatie aan het kruispunt van de Seulestraat met de Dranouterstraat zal sterk verbeteren. Bovendien zou het verkeer door de Heirweg met de helft afnemen en zou het verkeer door het dorp met 10 tot 15 procent verminderen”, weet de schepen.

800 nieuwe bomen

Nu dinsdag 27 november worden door de leerlingen van de VBS Nieuwkerke liefst 800 bomen aangeplant in het Louftjesbos, het bos dat het aardappelverwerkend bedrijf in een groene omgeving plaatst. “In totaal gaat het over een uitbreiding van een halve hectare speelbos. Er wordt ook een boomgaard aangelegd”, duidt Wieland De Meyer. Ondertussen werd de toegangsweg van het Louftjesbos langsheen de Heirweg verbeterd op maat van de kinderen. “Er is nu ook een schuine ingangshelling aangelegd in het bos in plaats van de trappen. Zo kunnen we het bos beter betreden met onze bolderkarren,” zegt directrice Charlotte Gryson. (MDN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.