"Heel wat jongeren zijn weerbaar. De veerkracht die ze vandaag aan de dag leggen, zal ook handig zijn naar de toekomst toe", weet Cedric Kemseke, netwerkcoördinator bij WINGG, wat staat voor West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun omgeving.
...

"Heel wat jongeren zijn weerbaar. De veerkracht die ze vandaag aan de dag leggen, zal ook handig zijn naar de toekomst toe", weet Cedric Kemseke, netwerkcoördinator bij WINGG, wat staat voor West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Concreet streven ze ernaar dat alle actoren uit de sector elkaar zo vlot en efficiënt mogelijk vinden. Dat is noodzakelijk als er psychische problemen opduiken bij jongeren. "Eerlijk, toen de scholen stilvielen, hielden we ons hart vast toen we zagen hoe weinig jongeren ons bereikten. Doorgaans bereiken we die via instanties als CLB, de huisarts of via de spoeddienst. Voor veel jongeren valt een zekere druk van de schouders nu de school en (sociale) verwachtingen wegvallen, maar voor jongeren die kwetsbaar zijn is het een ander verhaal. Wekenlang met het gezin thuiszitten is voor niemand evident." "We zijn vooral bezorgd om kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke thuissituaties en ouders of jongeren met psychische problemen", aldus nog Cedric Kemseke. "Belangrijk is dat jongeren nu een zekere structuur hebben en dat ze hun tijd zinvol kunnen invullen. Dat is de basis. Het is belangrijk, ook bij kleine kinderen, dat het gesprek wordt aangegaan en dat er ook een zeker perspectief wordt geboden, dat de maatregelen tijdelijk zijn. En jongeren moeten weten dat er altijd iemand luistert. De hulplijnen van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Awel of de CLB-chat staan roodgloeiend. Momenteel is dat letterlijk levensbelangrijk."Als straks de maatregelen versoepeld worden en de scholen opnieuw open gaan, zijn de problemen niet noodzakelijk van de baan. "Integendeel", aldus Cedric. "Veel jongeren die zich nu sterk houden, zouden wel eens psychische of psychiatrische problemen kunnen ervaren. Het is wachten op een zekere weerbots. Het enige wat we nu kunnen doen, is ons klaar houden en voldoende capaciteit op poten zetten. Ik hoop ook dat de scholen er realistische doelstellingen op nahouden." Vanuit de overheid worden momenteel ook middelen vrijgemaakt. "Er werd de laatste jaren extra geïnvesteerd in gespecialiseerde gezondheidszorg, maar bij jongeren is het belangrijk dat we op tijd kunnen anticiperen. Maandenlang wachten op een behandeling, dat mogen we in een land als België eigenlijk niet aanvaarden."Jongeren en kinderen kunnen terecht op www.awel.be of tussen 16 en 22 uur bellen naar 102.