De twee initiatieven, die West-Vlaanderen moeten versterken bij een geleidelijke heropstart na de coronacrisis, werden gisteren tijdens de provincieraadszitting bekendgemaakt. De provincie wil, samen met alle West-Vlamingen en de West-Vlaamse gemeente- en stadsbesturen, mee helpen om een eventuele start-up na de lockdown coronaproof te laten gebeuren.
...

De twee initiatieven, die West-Vlaanderen moeten versterken bij een geleidelijke heropstart na de coronacrisis, werden gisteren tijdens de provincieraadszitting bekendgemaakt. De provincie wil, samen met alle West-Vlamingen en de West-Vlaamse gemeente- en stadsbesturen, mee helpen om een eventuele start-up na de lockdown coronaproof te laten gebeuren.Een belangrijk aspect bij de versoepeling van de maatregelen zal wellicht het gebruik van mondmaskers zijn. Mondkapjes kunnen extra bescherming bieden bij het organiseren van activiteiten. Met het toekennen van het trekkingsrecht van één euro per inwoner aan steden en gemeenten, kunnen die zelf het initiatief houden en bijvoorbeeld bij de aankoop van kwalitatieve mondmaskers ook goede doelen zoals Think Pink ondersteunen. Momenteel zijn er 49 West-Vlaamse gemeenten en steden die hebben laten weten mondmaskers te willen verdelen.Daarnaast voorziet de provincie ook in een trekkingsrecht voor de steden en gemeenten van één euro per inwoner voor het organiseren van meer beleving in West-Vlaanderen. De gemeenten krijgen een belangrijke rol om, samen met de provincie, het lokale belevingsaanbod in beeld te brengen, een stuk te initiëren en ook te coördineren. Meer dan ooit zullen West-Vlamingen hun zomer in eigen provincie doorbrengen. Ook toeristen zullen West-Vlaanderen opnieuw bezoeken. Daarom zal de spreiding in de tijd en in de ruimte van mensen belangrijk zijn. Het afstemmen tussen initiatieven en mensen op regioschaal is daarom ontzettend belangrijk, niet alleen voor de kust, maar voor de hele provincie.Enerzijds moet het trekkingsrecht de gemeenten stimuleren, anderzijds wil de provincie een zekere vorm van regionale samenwerking zien tussen de gemeenten, mede in samenspraak met de provinciale agentschappen Westtoer, Inagro en POM West-Vlaanderen en andere partners.