Daarvoor is er nu de meerjarencampagne 'Oe ist?'. Bedoeling is om taboes te doorbreken bij de vaak 'stille' West-Vlamingen. Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) omschrijft de West-Vlamingen als 'binnenfretters', die alles opkroppen en stil voortdoen. "De vraag 'Hoe is het?' is een gewoonte, net als het antwoor...