Met de aankoop van het stuk grond voor het provinciedomein wil de provincie de bedreigde diersoort van de kamsalamander helpen beschermen. De soort heeft het moeilijk door biotoopverlies en heeft daarom een streng Europees beschermingsstatuut.

In en rond de Palingbeek bevindt zich een van de grootste populaties van de kamsalamander in West-Vlaanderen. De weide naast het provinciedomein ligt volgens het gewestplan in natuurgebied. Het perceel grenst ook aan het natuurreservaat van Natuurpunt "De Katteputten". In beide domeinen komt de salamandersoort voor.

Door de oppervlakte tussen beide domeinen aan te kopen, komt er een verbinding tussen twee gebieden waar de salamander leeft. Zo wil de provincie de achteruitgang van de kamsalamander tegengaan tegen het jaar 2021.

De provincie West-Vlaanderen betaalt zo'n 30.000 euro voor het stuk grond.

(BELGA)

Met de aankoop van het stuk grond voor het provinciedomein wil de provincie de bedreigde diersoort van de kamsalamander helpen beschermen. De soort heeft het moeilijk door biotoopverlies en heeft daarom een streng Europees beschermingsstatuut. In en rond de Palingbeek bevindt zich een van de grootste populaties van de kamsalamander in West-Vlaanderen. De weide naast het provinciedomein ligt volgens het gewestplan in natuurgebied. Het perceel grenst ook aan het natuurreservaat van Natuurpunt "De Katteputten". In beide domeinen komt de salamandersoort voor. Door de oppervlakte tussen beide domeinen aan te kopen, komt er een verbinding tussen twee gebieden waar de salamander leeft. Zo wil de provincie de achteruitgang van de kamsalamander tegengaan tegen het jaar 2021. De provincie West-Vlaanderen betaalt zo'n 30.000 euro voor het stuk grond.(BELGA)