Het fietspad loopt evenwel dood tegen de expresweg N58. "Het ideale scenario zou zijn dat er voor voetgangers en fietsers een tunnel onder de N58 komt, maar dat zal niet voor morgen zijn, al hebben we ambiti...

Het fietspad loopt evenwel dood tegen de expresweg N58. "Het ideale scenario zou zijn dat er voor voetgangers en fietsers een tunnel onder de N58 komt, maar dat zal niet voor morgen zijn, al hebben we ambitie", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). "Met een tunnel zou de schoolgaande jeugd op een zo veilig mogelijke manier vanuit Geluwe van en naar Menen kunnen fietsen. Tijdens de coronacrisis nam de verkoop van fietsen toe en we willen als bestuur daarop inzetten."Er is al vele jaren sprake van om de expresweg N58 te ontdubbelen van twee naar vier vakken. "De provincie zal pleiten om de investeringen te versnellen en het fietspad onder de N58 door te trekken", aldus gedeputeerde van Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (sp.a). "Nu komt er op het einde als tijdelijke oplossing een bypass op gronden van de West-Vlaamse Intercommunale."Om daar dan aan te sluiten op de Menenstraat. Kostprijs van het fietspad is 194.113,10 euro. Daarvan is 66 procent ten laste van de stad Wervik, die wel kon rekenen op Europese subsidies. (EDB)