Provincie maakt in Groenhove van ingebuisde beek weer open waterloop

Gedeputeerde Bart Naeyaert (achteraan) en schepen Hans Blomme op de plaats nabij de juwelenzaak Maaiken Devos waar de nu nog ingebuisde beek de Ruitjesbosstraat in Torhout bereikt.©Johan Sabbe
Gedeputeerde Bart Naeyaert (achteraan) en schepen Hans Blomme op de plaats nabij de juwelenzaak Maaiken Devos waar de nu nog ingebuisde beek de Ruitjesbosstraat in Torhout bereikt.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Het ingebuisde deel van de Ruitjesbosbeek in en om Groenhovebos in Torhout wordt weer een open waterloop. Het betreft een initiatief van het provinciebestuur in nauw overleg met de stad. De werkzaamheden starten op maandag 8 februari en zullen enkel in de laatste fase wat verkeershinder veroorzaken in de Ruitjesbosstraat.

De bedoeling van het project is enerzijds de wateroverlast in de Groenhovevallei zoveel mogelijk beperken en anderzijds maximale ruimte voor water creëren. De open waterloop zal een grotere bufferende capaciteit hebben dan de ingebuisde beek, waardoor de doorstroming van het oppervlaktewater minder belemmerd wordt.

Betonnen buizen dateren van eind jaren 1970

“Aannemer Marc Verhegghe uit Zedelgem zal de werkzaamheden uitvoeren”, zegt gedeputeerde van Waterbeleid Bart Naeyaert, zelf Torhoutenaar. “Alles gebeurt na ruggespraak met onder andere de Torhoutse schepen van Waterbeleid Hans Blomme.”

De Ruitjesbosbeek is een waterloop van tweede categorie die zorgt voor de evacuatie van het regenwater vanaf de E403-ventweg, de hoger gelegen landbouwgronden en de woonzones nabij de Keibergstraat richting Ruitjesbosstraat. De huidige inbuizingen veroorzaken echter een te grote rem op de natuurlijke afstroom.

“Die betonnen buizen dateren van eind jaren 1970”, verduidelijkt gedeputeerde Naeyaert. “Ze werden destijds aangelegd met open voegen en zijn intussen doorgroeid met boomwortels. Gevolg: een moeilijke doorstroming van het regenwater en geregeld wateroverlast. Het vervangen van de inbuizingen door een open beek moet soelaas brengen. Het ontwerp van de open waterloop voorziet een versterking met palen en planken en de aanleg van lichte taluds. Het rooien van bomen wordt in de mate van het mogelijke beperkt. Waar nodig zijn er overwelvingen voorzien om de toegang tot de aangrenzende percelen te verzekeren.”

Project zal weinig verkeershinder veroorzaken

Het bovenste deel van de Ruitjesbosbeek heeft een duidelijke valleistructuur en wordt in het landelijke landschap omgeven door weiden en akkers. De waterloop is op diverse plaatsen afgezoomd met wilgenrijen. Ter hoogte van de werkzaamheden loopt de beek door Groenhovebos. Nabij de juwelenzaak van Maaiken Devos bereikt ze – nu nog volledig ondergronds – de Ruitjesbosstraat.

Het verkeer in en om Torhout wordt momenteel gedomineerd door wegwerkzaamheden, maar het beekproject zal voor weinig hinder zorgen. Enkel aan het eind van het project dient de Ruitjesbosstraat kort onderbroken te worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.