https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Provincie legt waterbuffer aan in Roeselare tegen wateroverlast

Op de plaats waar het buffer - en spaarbekken van de Ruiter komt, zien we achteraan vlnr. Geert Huyghe (Ruiternaar en gemeenteraadslid), Jan Desaever (projectingenieur), Jeroen Bovyn (ontwerper) en Jan Vandecavey (directeur dienst waterlopen). Vooran zien we vlnr. Marc Vanwalleghem (schepen), Bart Naeyaert (gedeputeerde) en Stephanie Van Hoecke (diensthoofd water Roeselare). © Stefaan Beel
Bron: Belga

De provincie West-Vlaanderen gaat een gecontroleerd overstromingsgebied aanleggen op de Kollievijverbeek in Roeselare. Dat is donderdag beslist in de provincieraad. De waterbuffer moet overlast in het centrum van Roeselare vermijden.

De Kollievijverbeek is een zijloop van De Mandel die door het centrum van Roeselare stroomt. Bij hevige regenval zorgt de waterloop voor wateroverlast in het centrum van Roeselare ter hoogte van de Ieperstraat en verder stroomafwaarts. Daarom wordt een buffer aangelegd met een capaciteit van 21.500 kubieke meter. Daarvan blijft een deel natuurlijke buffercapaciteit behouden en komt er daarnaast een waterspaarbekken voor de landbouw met bijhorende captatiepunten.

“Het project wordt landschappelijk volledig in de omgeving geïntegreerd met een berm en groenscherm om bij zomerse watercaptatie de eventuele geluids- en stofoverlast voor de directe omgeving zo veel als mogelijk te beperken”, klinkt het bij de provincie.

In het verleden werden al projecten gerealiseerd om de waterproblematiek aan te pakken. Zo is er al een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd en kwam er ook een stroomopwaartse debietsbegrenzing op de wijk De Ruiter.

De totale kost voor de werken wordt geraamd op 900.000 euro, inclusief btw. De start van de werken is gepland voor voorjaar 2022. De werken zouden een 200-tal dagen duren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.