Het platform Westhoek Vredeshoek is een initiatief van Wakker voor Vrede, vzw Moeders voor Vrede, vzw Peace Village, Vredesfonds Ieper en Vredesdienst Ieper, Netwerk Oorlog en Vrede, Museum aan de IJzer en enkele individuele stichtende leden. Jennie Vanlerberghe van Moeders voor Vrede is de eerste voorzitter van het platform.

"Al ruim een jaar zitten de verschillende partners samen om ook na de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog de vredesboodschap uit te dragen", zei Jennie Vanlerberghe op de lancering en de ondertekening van de vredesverklaring in het Vredesbos in Ieper. "Het gaat in de wereld immers niet goed met de vrede. Daarom is er een plek nodig die een baken van vrede kan zijn. Ik heb hier echt een goed gevoel over en ben ervan overtuigd dat we met de Westhoek iets kunnen beteken voor de vrede."

Oud-stadssecretaris van Ieper en gemeenteraadslid Jan Breyne is een van de individuele stichtende leden. "Vanuit de inspiratie van 'Wakker voor Vrede' en andere initiatieven hebben enkele mensen uit de Westhoek samen gezocht naar een manier om de vredeskrachten, die in de Westhoek leven, te bundelen in een breed gedragen initiatieven. Met dit initiatief wil het platform de provincie West-Vlaanderen op de kaart zetten als dé vredesprovincie", zegt Jan Breyne.

De Provincie West-Vlaanderen treedt op als bevoorrechte partner en coördinator. "Ze voorziet daartoe op jaarbasis een budget van 25.000 euro. Met een vredesambtenaar neemt de Provincie de coördinatie van de vredeswerking Westhoek Vredeshoek op zich, die leidt tot acties met alle partners samen tot stand komen", zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Ook de 17 Westhoekgemeenten worden erin betrokken. "Het is belangrijk om in elke gemeente daarvoor een aanspreekpunt te hebben. Het platform Westhoek Vredeshoek wil de gemeenten ondersteunen bij de concrete uitwerking van een vredesbeleid", zegt Jan Breyne.

Er wordt een meerjarenplan opgemaakt waarin de werking wordt uitgetekend voor de volgende zes jaar met deze insteek. Er wordt rekening gehouden met een groeiscenario: 2019 is het opstartjaar, 2020 wordt de werking verder opgebouwd en uitgerold, 2021-2022 en 2023 wordt de werking verdiept en verankerd in de regio. In 2023 wordt gewerkt naar een evenement als hoogtepunt. Een eerste initiatief komt er dit najaar al in het kader van de Vlaamse Vredesweek die dit jaar loopt van 21 september tot en met 2 oktober.

Tijdens de lancering werd alvast een eerste aanzet gegeven tot een concreet project. Jongeren van de Ieperse school Immaculata vouwden met papier kraanvogels. In Japan is de kraanvogel heel symbolisch, zeker na de aanval op Hirosjima in 1945. Slachtoffer Sadako Sasaki vouwde 1.300 kraanvogels in de hoop te herstellen van leukemie, een ziekte die ze kreeg na de nucleaire aanval.