De provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds van de Koning Boudewijnstichting lanceerden begin april een oproep voor woonzorgcentra die omwille van de coronacrisis geconfronteerd worden met uitzonderlijke kosten. Om de beperkte middelen zo goed als mogelijk tot bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, werd voorrang gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. Mede dankzij extra Europese middelen kunnen in totaal 80 West-Vlaamse woonzorgcentra rekenen op een financieel ru...

De provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds van de Koning Boudewijnstichting lanceerden begin april een oproep voor woonzorgcentra die omwille van de coronacrisis geconfronteerd worden met uitzonderlijke kosten. Om de beperkte middelen zo goed als mogelijk tot bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, werd voorrang gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. Mede dankzij extra Europese middelen kunnen in totaal 80 West-Vlaamse woonzorgcentra rekenen op een financieel ruggensteuntje van 5.000 euro om tegemoet te komen in de meest urgente kosten naar aanleiding van de coronacrisis.Omdat in deze tijden corona mensen in armoede en kwetsbare jongeren vaak extra hard worden getroffen, organiseerde het Streekfonds ook een projectoproep voor organisaties die zich inzetten voor deze doelgroepen. De financiële ondersteuning bedroeg minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro per organisatie. Die kon enkel worden aangevraagd voor noodzakelijke, maar uitzonderlijke en tijdelijke kosten ten gevolge van de coronacrisis. In totaal kunnen 40 organisaties rekenen op financiële ondersteuning, goed voor in totaal meer dan 100.000 euro. Deze oproep kreeg ook de steun van de provincie West-Vlaanderen. "Uit de vele aanvragen bleek de nood vooral hoog voor initiatieven voor kwetsbare jongeren", zegt Jan Despiegelaere, algemeen coördinator van het Streekfonds West-Vlaanderen. Hij waarschuwt hierbij ook voor de onzichtbare drama's waarvan we de gevolgen pas binnen enkele maanden ten volle zullen kunnen inschatten. "De West-Vlaamse mantra 'osan deure doen' heeft ook een schaduwzijde. Veel jongeren en andere kwetsbare groepen kunnen zich niet de luxe veroorloven om er na de zoveelste tegenslag met hernieuwde energie en goesting weer tegenaan te gaan. En daar moeten we zeker nu veel meer aandacht voor hebben."Naast deze twee projectoproepen werd ook 25.000 euro ingezet voor de ondersteuning van tal van andere initiatieven naar aanleiding van de coronacrisis. Zo worden in samenwerking met Broelkaai zes kleinschalige en creatieve burgerinitiatieven ondersteund die nu zorgen voor meer sociale connectie. En ook kans-zoekende studenten, die al steun kregen via Fonds LISA maar omwille van de coronacrisis geen studentenjob meer konden uitvoeren, kunnen rekenen op extra steun. Het Streekfonds steunt ook het initiatief van Kunstencentrum BUDA om 150 duo-tickets uit te delen aan zorgverleners en hen zo een aangename filmavond in Budascoop te bezorgen als dank voor hun inzet. Het Streekfonds West-Vlaanderen