Beide overheden willen samen werk maken van een actiegericht programma wat betreft ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone. Samen met alle belanghebbenden en met de 19 betrokken gemeentebesturen - ook uit het hinterland - zal op een constructieve manier samengewe...