Beide overheden willen samen werk maken van een actiegericht programma wat betreft ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone. Samen met alle belanghebbenden en met de 19 betrokken gemeentebesturen - ook uit het hinterland - zal op een constructieve manier samengewe...

Beide overheden willen samen werk maken van een actiegericht programma wat betreft ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone. Samen met alle belanghebbenden en met de 19 betrokken gemeentebesturen - ook uit het hinterland - zal op een constructieve manier samengewerkt worden rond thema's zoals stedelijke reconversie, verzilting en ruimtelijke kwaliteit. Voor de provincie tekenden gedeputeerden Guido Decorte en Franky De Block, in naam van het departement Ruimte Vlaanderen zette secretaris-generaal Peter Cabus zijn handtekening. "De kustzone is een dynamisch gebied met grote toekomstige uitdagingen", zeggen beide gedeputeerden. "Er zijn tal van projecten, visies, ideeën en er zijn veel overheden en partners actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Samen met alle belanghebbenden willen de partners komen tot een actiegericht programma, dat inspeelt op diverse uitdagingen en kansen creëert."Een 'Territoriaal Ontwikkelingsprogramma' is een nieuw instrument in het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Het brengt partners samen in een bepaald gebied om vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot een programma van realisaties op korte en middellange termijn te komen. Het 'T.OP Kustzone' is het derde T.OP. Eerder werden al T.OP's opgezet voor de Noordrand van Brussel en Centraal Limburg.(HH)