https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Provincie bouwt samen met Poperinge aan ruimtelijke toekomst voor de stad

Dimitri Durnez van de dienst Omgeving stad Poperinge, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, burgemeester Christof Dejaegher, schepen Ben Desmyter en Moranne Depreeuw van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen.© MD
Dimitri Durnez van de dienst Omgeving stad Poperinge, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, burgemeester Christof Dejaegher, schepen Ben Desmyter en Moranne Depreeuw van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen.© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De Provincie West-Vlaanderen heeft met de stad Poperinge een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Poperinge.

“Voor deze herziening wordt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. In dit PRUP wordt er onder andere ruimte voorzien om te werken en te ontspannen. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd die zorgen voor zowel een inhoudelijk als financieel engagement om het project tot een goed einde te brengen. Daarom wordt de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de provincieraad en de gemeenteraad”, vertelt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), die toevallig ook in Poperinge woont.

“De provincie werkt voor verschillende andere projecten al met een samenwerkingsovereenkomst, zoals voor het PRUP herziening afbakening van het kleinstedelijk gebied Ieper, zodat duidelijke engagementen tussen de provincie en de betrokken gemeente(n) vastgelegd zijn”, zegt Moranne Depreeuw, ruimtelijk planner bij de provincie West-Vlaanderen.

“In 2009 werd het PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge’ goedgekeurd. Binnen dat afbakeningsproces werd onder meer gezocht naar ruimte voor wonen ( ondermeer de zeven hectare tussen de Veurnestraat, de Pezelstraat en de Sint-Bertinusstraat, red .). Dat is nu woonreservegebied, en al 1,6 ha is stadseigendom. Verder komt de uitbreiding van de industriezone Sappenleen aan bod. Die wensen wij te creëren in de richting van Ieper, vanaf de gebouwen van Aviko in de St.-Jansstraat richting de beek, en nabij de gebouwen van de stedelijke technische dienst in de Ouderdomseweg. Een uitbreiding van maximum 40 hectare zou mogelijk zijn. Nu is dat allemaal landbouwgrond, met uitzondering van twee woningen. We voerden al gesprekken met diverse eigenaars. De vraag vanuit de industrie naar bijkomende gronden is immers zeer groot”, zegt de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Inspraak in plannen

“Ook komen andere stedelijke functies aan bod, zoals de toekomst van de site Mariaziekenhuis. Daar huizen nu ondermeer de Kunstacademie – die binnen enkele jaren zal verhuizen naar het Vroonhof – en afdelingen van De Lovie, die wil bouwen in plaats van huren). Met dit nieuw planproces wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Poperinge herzien, wat uitzonderlijk is voor een hele stad apart”, aldus nog de burgemeester.

“Hierbij wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. Daarnaast kan er binnen dit proces ook ruimte voorzien worden voor bedrijvigheid, grootschalige kleinhandel, recreatie – zoals bestaande vragen naar indoor paintball en de uitbreiding van de karting indoor – en andere stedelijke activiteiten, zoals onze masterplannen voor de sportzone en de stationsomgeving, zones die primordiaal moeten worden ontwikkeld. Tijdens het afbakeningsproces zullen de inwoners van Poperinge op verschillende momenten inspraak hebben in de plannen: tijdens de publieke raadpleging na de startnota ( in september, red. ) en bij het openbaar onderzoek”, vervolgt de burgemeester.

Volgende stappen

Na de goedkeuring van deze herziene samenwerkingsovereenkomst zal de PRUP-procedure opgestart worden, waarbij er een startnota, een voorontwerp en een ontwerp-RUP opgemaakt worden. Parallel worden ook de milieueffecten onderzocht. De laatste mijlpaal in dit proces is de definitieve vaststelling van het PRUP. Er wordt verwacht dat dit zal kunnen afgerond worden eind 2023. De provincieraad keurde de overeenkomst goed op 22 april. De overeenkomst wordt nog voorgelegd aan de Poperingse gemeenteraad.

Voor deze samenwerking voorziet de provincie 180.000 euro, de stad Poperinge 270.380 euro, beide over een periode van drie jaar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.