"Blijkbaar heeft de stad in overleg met een aantal buurgemeenten een jurist aangesteld om de belangen van de betrokken gemeenten te behartigen", zei ze. "En de milieuambtenaar heeft verklaard dat een vertegenwoordiger van ruimtelijke ordening in Torhout alle inwoners uit de zoekzone telefonisch heeft geco...

"Blijkbaar heeft de stad in overleg met een aantal buurgemeenten een jurist aangesteld om de belangen van de betrokken gemeenten te behartigen", zei ze. "En de milieuambtenaar heeft verklaard dat een vertegenwoordiger van ruimtelijke ordening in Torhout alle inwoners uit de zoekzone telefonisch heeft gecontacteerd in verband met het Ventilus-project. Dit blijkt evenwel niet te kloppen. Hoe zit de vork precies aan de steel?""De gemeente Zedelgem zorgde voor basisargumentatie over de gemeenschappelijke bezorgdheden rond het project", antwoordde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "Daar kon elke gemeente aanvullingen op formuleren op maat van de lokale noden.""Niet alle inwoners binnen de zoekzone werden opgebeld. Dit zou te veel tijd hebben gekost, want het gaat om zo'n 250 gezinnen. Er werd veel verwacht van de informatieronde van de Vlaamse overheid die half juni heeft plaatsgehad. Daaruit bleek dat een verdere bevraging nodig was. Gezien de adviestermijn afliep op 27 juni leek een telefonische rondvraag ons de beste oplossing.""Op basis van een luchtfoto is er een overzicht gemaakt van zo veel mogelijk bijzondere situaties binnen de zoekzone. Enkel de betrokken eigenaars werden opgebeld. De telefonische rondvraag heeft uiteindelijk weinig nieuwe zaken opgeleverd, maar wel een bevestiging van ons eerdere aanvoelen: het protest van de buurtbewoners tegen Ventilus blijft groot. De input werd verwerkt in het advies van het College van Burgemeester en Schepenen, een advies van maar liefst 19 bladzijden."