Een ponycarrousel op de zeedijk van Middelkerke zorgde het voorbije weekend voor zowel kinderplezier als ongenoegen. Voor Alain Peeters, voorzitter van de werkgroep Dierenwelzijn in Middelkerke, zijn degelijke kermisattracties niet meer van deze tijd en zou de gemeente ze niet meer mogen toelaten. "Ik ben inderdaad ontstemd dat zoiets nog kan in onze badplaats", aldus Peeters. "Onze werkgroep is op geen enkel ogenblik verwittigd dat zoiets gepland was. We konden dit bijgevolg niet voorkomen of ...

Een ponycarrousel op de zeedijk van Middelkerke zorgde het voorbije weekend voor zowel kinderplezier als ongenoegen. Voor Alain Peeters, voorzitter van de werkgroep Dierenwelzijn in Middelkerke, zijn degelijke kermisattracties niet meer van deze tijd en zou de gemeente ze niet meer mogen toelaten. "Ik ben inderdaad ontstemd dat zoiets nog kan in onze badplaats", aldus Peeters. "Onze werkgroep is op geen enkel ogenblik verwittigd dat zoiets gepland was. We konden dit bijgevolg niet voorkomen of inbreuken vaststellen. Ik moet toegeven: verboden zijn deze praktijken niet, maar als men ze toch toelaat moeten paarden- en ponycarrousels aan strikte voorwaarden voldoen, vastgelegd in de wet", aldus Alain Peeters.Het welzijn van paarden en pony's op kermissen wordt momenteel geregeld via een Koninklijk Besluit uit 2013. Daarin zijn een reeks voorwaarden opgenomen waaraan de carrousels moeten voldoen en die zijn opgesteld door dierenrechtenorganisaties zoals Gaia en in overleg met de foorkramers."Wij hebben de gelegenheid niet gekregen om deze situatie te controleren, maar ik hoor via getuigenissen alvast dat de dieren er zonder beschutting en in de vlakke zon rondjes moesten draaien", gaat de voorzitter verder. "Dat is sowieso al verboden door de wet op het dierenwelzijn uit 1986. Uit de mij opgestuurde beelden blijkt dat dit hier wel degelijk het geval was. Dit zijn toestanden die niet meer van onze tijd zijn. Het wordt de hoogste tijd dat ze ook in onze gemeente verboden worden en dat het gemeentebestuur bovendien onze werkgroep meer naar waarde schat", aldus nog Alain Peeters.Schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker), bevoegd voor Dierenwelzijn, reageert. "Laat mij eerst stellen dat dit een Vlaamse aangelegenheid is", zegt de schepen, "en dat meldingen van dierenmishandeling daar moeten gemeld worden. Wij hebben geen enkel bericht of klacht ontvangen dat deze carrousel niet in orde was met de vigerende wetgeving, noch werden er door de politie, die ter plaatse controleerde, processen-verbaal opgesteld omdat de attractie niet aan de vereisten voldeed", aldus de schepen.Alain Peeters heeft in ieder geval de gemeente gevraagd om hier in de toekomst geen toestemming meer voor te geven. "Verder heb ik de politie gecontacteerd met de vraag op te treden in het kader van de Dierenwelzijnswet in het algemeen en het uitvoeringsbesluit op de kermispony's in het bijzonder. En ik hoop dat de werkgroep Dierenwelzijn geen doodgeboren kind is", besluit Alain Peeters.(DVL)