Om de bestaande netwerken in Zeebrugge, Stevin, en in Zomergem, Horta, te versterken wil Elia nog een netwerk creëren om zonne-en windenergie het land binnen te krijgen. Daarvoor werken ze aan een plan om een hoogspanningsnetwerk, Ventilus, te laten vertrekken vanuit het windmolenpark in Zeebrugge en via Zedelgem, Torhout, Lichtervelde en Ardooie naar Izegem te laten lopen waar al een verbinding is naar Avelgem, waar de twee al bestaande netwerken ook samenkomen. Dit netwerk heeft een technische beperking omdat de hoogspanningslijnen maar acht kilometer onder de...