De vier gemeenten beslisten al in 2016 principieel om een projectvereniging met intergemeentelijke samenwerking op te richten, om structureel te kunnen samenwerken voor de uitbating van een volwaardig dierenasiel voor honden en katten voor de vier gemeentebesturen en alle inwoners van de betrokken gemeenten....

De vier gemeenten beslisten al in 2016 principieel om een projectvereniging met intergemeentelijke samenwerking op te richten, om structureel te kunnen samenwerken voor de uitbating van een volwaardig dierenasiel voor honden en katten voor de vier gemeentebesturen en alle inwoners van de betrokken gemeenten. In de oprichtingsakte werden de statuten voor de projectvereniging vastgelegd. De akte werd ondertekend door de burgemeesters Christof Dejaegher, Sandy Evrard, Marc Lewyllie en Stephan Mourisse en de secretarissen Christophe Oreel, Patrick Florissoone, Sigurd Verstraete en Nele Vanderhaeghe van de vier gemeenten.Iedere deelnemende gemeente zal een bijdrage betalen volgens het inwonersaantal. Hiermee zullen de personeelskosten en de exploitatiekosten betaald worden. "De stad Poperinge staat in voor de bouw en inrichting van het dierasiel en zal dit ter beschikking stellen van de projectvereniging", aldus Christof Dejaegher (CD&V), burgemeester van Poperinge. "De vier gemeenten staan samen in voor de werkingskosten. Het dierenasiel zal gevestigd zijn langs de Ouderdomseweg, op de site van de nieuwe stedelijke werkplaatsen. Eind dit jaar wordt de bouw aangevat. Het asiel zal halfweg 2018 openen. Bij afgifte van een dier zal een kleine som betaald moeten worden. De stad zal iemand aanwerven voor de uitbating, maar hopelijk kunnen we ook rekenen op vrijwilligers. Nu zijn de vier gemeenten in orde met alle bepalingen in verband met dierenbeleid. We zoeken nog een naam voor het asiel, alle voorstellen zijn welkom." (AHP)