De vier gemeenten beslisten al in 2016 principieel om een projectvereniging met intergemeentelijke samenwerking op te richten, om structureel te kunnen samenwerken voor de uitbating van een volwaardig dierenasiel voor honden en katten voor de vier gemeentebesturen en alle inwoners van de betrokken gemeenten....