Sinds 1 januari 2018 bestaan er twaalf projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken met als bedoeling de zorg beter te stroomlijnen. Om de samenwerking tussen de zorgverleners en de zorgorganisaties kracht bij te zetten riep vzw De Koepel het project Sibe in leven.
...