Zes OCMW's in België - Oostende, Genk, Antwerpen, Brussel, Bergen en Luik - werden geselecteerd voor het Miriam-project, een initiatief van de Vrouwenraad, de POD Maatschappelijke integratie en CIRTES. Het project focust op alleenstaande moeders met jonge kinderen die een leefloon ontvangen. Een doelgroep die vaak geen netwerk heeft en die gebaat is bij intense begeleiding.
...

Zes OCMW's in België - Oostende, Genk, Antwerpen, Brussel, Bergen en Luik - werden geselecteerd voor het Miriam-project, een initiatief van de Vrouwenraad, de POD Maatschappelijke integratie en CIRTES. Het project focust op alleenstaande moeders met jonge kinderen die een leefloon ontvangen. Een doelgroep die vaak geen netwerk heeft en die gebaat is bij intense begeleiding.In Oostende zijn er 187 mensen alleenstaand met kinderen, bijna uitsluitend vrouwen. "De maatschappelijke werkers namen met vijftien mensen contact op om te horen of zij interesse hadden om deel te nemen aan dit project", vertelt Katrien Devisscher van het Sociaal Huis. "Een jaar lang kwamen de vijftien vrouwen samen op vrijdag. Ze bespraken allerlei onderwerpen en soms kwam er een spreker langs. Dat ging dan over gezonde voeding of ouderschap, maar ook over de VDAB, hoe kinderopvang organiseren, hoe een goed CV maken... Af en toe werden er ook uitstappen georganiseerd.""De groep van vijftien was heel divers. Er waren zowel nieuwkomers als mensen die in België geboren zijn. Dat maakte het net zo bijzonder en zorgde voor een speciale dynamiek. Er zijn heel wat vriendschappen ontstaan hier."Ondertussen zijn drie deelnemers gestart met een opleiding, drie hebben werk gevonden en één deelneemster volgt momenteel stage. Hanan Alshaar is een van de deelneemster die ondertussen in ontmoetingscentrum De Boeie werkt. "Ik ben blij dat ik heb deelgenomen. Vroeger zat ik vaak alleen thuis, nu heb ik mensen leren kennen en ben ik sterker en mondiger geworden.""Dit is een federaal project dat jammer genoeg niet verder wordt gezet", zegt schepen Natacha Waldmann (Groen). "Hoewel we dat graag zouden willen, kunnen we als lokale overheid niet alles verderzetten. We hebben wel een vrouwenproject lopen met de stad en enkele deelneemsters zijn nu ook naar daar doorgestroomd. Er worden dus wel degelijk mooie resultaten geboekt."