Jongeren worden, meestal na doorverwijzing door het CLB, aangemeld bij Leerrecht omdat schoolgaan geen optie meer is. "Het afhaken van een scholier is voor ouders en leerkrachten een probleem dat niet in een handomdraai kan opgelost worden", duidt voorzitter Pablo Annys, "In plaats van iemand verplicht naar de schoolbanken te laten terugkeren, biedt Leerrecht hem of haar letterlijk het 'recht om te leren'. Het project gaat samen met ...

Jongeren worden, meestal na doorverwijzing door het CLB, aangemeld bij Leerrecht omdat schoolgaan geen optie meer is. "Het afhaken van een scholier is voor ouders en leerkrachten een probleem dat niet in een handomdraai kan opgelost worden", duidt voorzitter Pablo Annys, "In plaats van iemand verplicht naar de schoolbanken te laten terugkeren, biedt Leerrecht hem of haar letterlijk het 'recht om te leren'. Het project gaat samen met de jongere op zoek naar diens echte interesses. Iets met de handen, iets omtrent verkoop, een onthaalfunctie? De waaier die Leerrecht aanbiedt is bijzonder breed." "De reden waarom een jongere de schooldeur achter zich dicht trekt kan heel divers zijn", weet projectmedewerker Annelies Mulier, "Psychische kwetsbaarheid is er maar één van. Waarbij uiteraard de lange wachtlijsten omtrent hulpverlening niet onvermeld mogen blijven. Ook de gezinssituatie kan een ongunstige invloed hebben op een schoolloopbaan. Maar ook pestervaringen spelen soms een doorslaggevende rol."Laurens Debonne, coördinator bij SPOOR: "In onze nieuwe brochure vertellen wij het verhaal van Leerrecht en benadrukken we dat in dat verhaal autonomie cruciaal is. We wijzen de jongeren en hun omgeving de weg, altijd met oog voor de specifieke noden en interesses van de betrokken leerling."Anne Sabbe, die vijf jaar geleden bij de opstart van het project betrokken was, verduidelijkt: "Jongeren die in het project stappen krijgen begeleiding van een team van coaches met tonnen ervaring in het werken met deze doelgroep. Doorheen het hele traject gaan zij mee met de jongere én de ouders.""Voor elke jongere wordt uitgekeken naar een opleidingsroute die past bij zijn of haar belangstelling, met mensen die daarvoor open staan. Zo leerden bijvoorbeeld jongeren de wereld van de bakkerij kennen door een samenwerking met de Lange Bakker in de Langestraat.", vult Anne Mulier aan.Omdat dit aanbod zo essentieel en waardevol is, werden twee nieuwe brochures aangemaakt, eentje op maat van leerlingen en ouders, een ander voor mensen uit het werkveld. (PM)Wie meer informatie wenst over Leerrecht kan ook contact opnemen via info@blinkbrugge.be of opwww.spoorbrugge.be/leerrecht.