Project ‘Buurtkracht’ helpt Brugse buurten met hun energetisch renovatietraject

V.l.n.r.: Alex Verrecas en Emile Timmerman van RenoseeC, schepen Minou Esquenet, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, klimaatwijkambassadeurs Filip Gallez en Chris Couckuyt van ’t Schuurke en Lies Debbaut van de dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn. © CGRA
Redactie KW

Wijkrenovaties zijn broodnodig om de renovatiesnelheid in Brugge op te krikken en zo de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom investeert Stad Brugge, dankzij een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen, in de samenwerking met externe organisaties die Brugse buurten willen ontzorgen in hun energetisch renovatietraject.

De Stad ging in zee met de vzw RenoseeC om via het project ‘Buurtkracht’ inwoners volledig te ontzorgen om hun woningen duurzaam en energetisch te renoveren. “We werkten hiervoor een project uit samen met de buurtwerking ’t Schuurke. De resultaten zijn veelbelovend. We hopen dan ook dat de wijk ’t Schuurke een voorbeeldwijk wordt van een echte Brugse ‘klimaatwijk’. De volgende jaren plannen we deze collectieve wijkrenovaties op te schalen”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Energiescan en stappenplan

Het project start met een uitgebreide energiescan van de woningen. De buurtbewoners ontvangen een rapport met een advies en een plan. Hierin staat welke maatregelen zij stapsgewijs kunnen uitvoeren om de warmtevraag van hun woning te laten dalen en de overblijvende warmtevraag te verduurzamen. Daarna staat RenoseeC in voor het opvragen en vergelijken van offertes. Vervolgens begeleidt RenoseeC de bewoners tijdens de werken. Ook met het opvragen van premies na de werken kunnen zij helpen.

“Ondertussen ontvingen al 52 bewoners een advies en werden offertes opgevraagd voor meer dan 50 energiebesparende maatregelen. 13% van de bewoners die een advies ontvangen hebben, zijn ondertussen met de werkzaamheden gestart. Daarnaast zijn er buren die, zonder de hulp van RenoseeC, ook met de energetische renovatie van hun woning zijn begonnen”, aldus schepen Esquenet.

Klimaatwijkambassadeurs

Buurtwerking ’t Schuurke is de enthousiaste partner van dit project om hun buurt te verduurzamen. “We nemen dat heel serieus op en informeren en sensibiliseren de bewoners. Ondertussen ervaren we een echte ‘vibe’ in onze wijk. Woensdag 15 februari is er een terugkommoment en zullen we nagaan hoe alles verloopt”, zegt Chris Couckuyt, één van de klimaatwijkambassadeurs, die in zijn woning in de Bouchoutelaan, na de energiescan door RenoseeC, stapsgewijs energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Andere Brugse wijken kunnen nu verder bouwen op de ervaringen die de bewoners van de wijk ’t Schuurke tijdens dit renovatietraject hebben opgedaan. Stad Brugge bereidt ondertussen de verdere uitrol van Brugse wijkrenovaties voor. (CGRA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.