Beroerte is wereldwijd een van de hoofdoorzaken van dood en lichamelijke beperkingen. Ischemische beroerte wordt veroorzaakt door een bloedklonter die een bloedvat naar de hersenen verstopt. Door de verminderde bloedtoevoer en het resulterende gebrek aan zuurstof en nutriënten ontstaat er progressieve hersenschade, wat gepaard gaat met verlies van neurologische en motorische functies.

Meer in detail wordt prof. De Meyer gelauwerd omwille van zijn onderzoek naar de rol van NETs ("neutrophil extracellular traps") bij beroerte. NETs zijn netwerken van extracellulair DNA die afkomstig zijn van een bepaald type witte bloedcellen, de neutrofielen. Deze NETs vormen een nieuwe link tussen trombose en inflammatie en vormen een potentieel nieuw doelwit bij de behandeling van beroerte.

Over Simon De Meyer

Prof. Simon De Meyer, afkomstig uit Hooglede, krijgt de prestigieuze Ernest Solvayprijs., GF
Prof. Simon De Meyer, afkomstig uit Hooglede, krijgt de prestigieuze Ernest Solvayprijs. © GF

Professor De Meyer behaalde zijn doctoraat aan de KU Leuven en was daarna gedurende 2,5 jaar verbonden aan de universiteit van Harvard (Boston, USA) als postdoctorale onderzoeker. In 2012 werd hij professor aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, waar zijn onderzoek zich vooral focust op de trombo-inflammatoire aspecten van ischemische beroerte. Prof. De Meyer is auteur van meer dan 80 internationale publicaties en mocht reeds verschillende wetenschappelijke prijzen in ontvangst nemen, waaronder de Belgische Galenus Prijs voor Fundamentele Farmacologie en de Baron Marc Verstraete Prijs.

Beroerte is wereldwijd een van de hoofdoorzaken van dood en lichamelijke beperkingen. Ischemische beroerte wordt veroorzaakt door een bloedklonter die een bloedvat naar de hersenen verstopt. Door de verminderde bloedtoevoer en het resulterende gebrek aan zuurstof en nutriënten ontstaat er progressieve hersenschade, wat gepaard gaat met verlies van neurologische en motorische functies.Meer in detail wordt prof. De Meyer gelauwerd omwille van zijn onderzoek naar de rol van NETs ("neutrophil extracellular traps") bij beroerte. NETs zijn netwerken van extracellulair DNA die afkomstig zijn van een bepaald type witte bloedcellen, de neutrofielen. Deze NETs vormen een nieuwe link tussen trombose en inflammatie en vormen een potentieel nieuw doelwit bij de behandeling van beroerte.Professor De Meyer behaalde zijn doctoraat aan de KU Leuven en was daarna gedurende 2,5 jaar verbonden aan de universiteit van Harvard (Boston, USA) als postdoctorale onderzoeker. In 2012 werd hij professor aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, waar zijn onderzoek zich vooral focust op de trombo-inflammatoire aspecten van ischemische beroerte. Prof. De Meyer is auteur van meer dan 80 internationale publicaties en mocht reeds verschillende wetenschappelijke prijzen in ontvangst nemen, waaronder de Belgische Galenus Prijs voor Fundamentele Farmacologie en de Baron Marc Verstraete Prijs.