Prof Herwig Reynaert en oud-student Kristof Audenaert samen te boek

Twee Torhoutenaren met het boek over lokaal besturen in coronatijden: Herwig Reynaert (links) en burgemeester en oud-student Kristof Audenaert. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De microbe voor de politiek hadden ze al gemeen, maar nu heeft een virus ervoor gezorgd dat twee Torhoutenaren ook samen te boek staan. Professor Herwig Reynaert heeft een nieuwe publicatie klaar over lokaal besturen in coronatijden en burgemeester Kristof Audenaert heeft er een getuigenis voor geschreven. Extra pigment: in de periode 2002-2005 kreeg Kristof les van Herwig aan de Universiteit Gent.

Herwig (55), die in de Koningsdreef woont, is decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent en tegelijk voorzitter van het Centrum voor Lokale Politiek. Hij heeft het boek ‘Lokaal besturen in coronatijden’ geschreven samen met collega-docent Tom Verhelst van de Gentse unief. Kristof Audenaert (38), die in Schrijversveld woont, net als Herwig op de wijk Driekoningen dus, is al ruim vijf jaar burgemeester van Torhout.

Les geven en krijgen aan de Gentse universiteit

Kristof heeft van 2001 tot 2005 in Gent politieke wetenschappen gestudeerd met als optie Belgische politiek. Waar hij in het tweede, derde en vierde jaar les kreeg van Herwig. “Ik zie hem als student nog op de banken zitten”, zegt laatstgenoemde. “Ik wist natuurlijk wel dat hij een Torhoutenaar was en het is altijd een tikkeltje speciaal om aan de universiteit les te mogen geven aan een stadsgenoot. Overigens: ook Jan Compernol, algemeen directeur van Oostkamp, heeft een bijdrage voor het boek geschreven en is eveneens een oud-student.”

Emotioneel had de helft van de Vlaamse burgemeesters het tijdens de coronacrisis erg zwaar

“In 2005, in het laatste jaar van zijn studies, ben ik ook promotor van de masterscriptie van Kristof geweest. Die ging over de politieke interesses in Vlaanderen. En zeggen dat hij nu mijn burgemeester is.” (lacht)

“Uiteraard was Herwig een uitstekende docent, ik zou het niet anders durven te zeggen”, pikt Kristof met een kwinkslag in. “Ik heb veel van zijn lessen opgestoken. Ik herinner me vooral het vak ‘vergelijkende lokale politiek’, waarin hij de gemeenteraden van pakweg Estland en alle Scandinavische landen vergeleek met die van ons eigen land. Toen vond ik zoiets lastig om te blokken, maar ik heb er veel van onthouden en probeer er af en toe nuttige elementen uit te halen voor mijn praktijk als burgemeester van onze stad.”

Burgemeesters zaten meer aan de computer tijdens corona

Het boek ‘Lokaal besturen in coronatijden’ bevat de resultaten van een grootschalige bevraging van de Vlaamse burgemeesters een jaar na het begin van de coronacrisis in maart 2020. Die bevraging dateert dus van het voorjaar van 2021. Radio 2 en het Centrum voor Lokale Politiek van de UGent sloegen er de handen voor in elkaar. “Vlaanderen telt 300 burgemeesters en daarvan hebben er 280 aan ons project deelgenomen”, zegt Herwig Reynaert. “Dat is liefst 93 procent, een groot succes. We hebben hen gevraagd wat de impact van een jaar covidcrisis op hun eigen leven is geweest, maar zeker ook op de gemeentelijke financiën, de bestuurlijke relaties, de digitalisering, de kwetsbare inwoners, enzovoort. Plus hoe tevreden of ontevreden ze waren met de communicatie en de steun vanuit de hogere overheid. Voor wat dat laatste betreft scoorde de Vlaamse regering betere punten dan de federale. Maar sowieso leefde het gevoel bij velen dat ze soms niet of te laat bij de beslissingen van hogerhand betrokken werden.”

“Opvallend is wat de burgemeesters vertellen over de impact van corona op henzelf. De crisis veroorzaakte meer stress, slaaptekort en een scheefgetrokken balans tussen werk en privé. Zowat 70 procent van de ondervraagden zegt harder te hebben gewerkt tijdens dat jaar en zich meer crisismanager dan politicus te hebben gevoeld. Van hun gemiddeld 52 werkuren per week besteedden ze 19 uur aan corona en zaten ze ruim 36 uur aan hun computer in vergelijking met 21 uur voorheen. Ruim de helft had het emotioneel erg zwaar en een kwart hield coronakilo’s aan de crisis over.”

Vorig jaar werd een heuse rollercoaster

Kristof Audenaert bevestigt die conclusies. “Ik ben nu vijf jaar burgemeester en ik had wel verwacht dat het eens zou stormen. Een grote brand, een algemene elektriciteitspanne of een overstroming: veel onheil is mogelijk. Maar zo’n crisis is meestal kortstondig en acuut. Een virus dat ons anderhalf jaar in de ban zou houden, had ik bij de start half maart 2020 totaal niet verwacht.”

“Vooral de eerste maand was het een rollercoaster. Alleen al die vreselijke beslissing om het woonzorgcentrum voor maanden hermetisch te moeten sluiten. En het hele sociale leven zien stilvallen. Onze communicatiedienst heeft overuren gedraaid en ik heb de sociale media gebruikt om contact te houden met de bevolking. Het was loodzwaar.”

Lokaal besturen in coronatijden, 168blz., uitgeverij Vanden Broele Brugge, 30 euro. Info: Vanden Broele

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.