Proefproject doortocht Mesen op de lange baan geschoven

Eerder waren de beide burgemeesters het erover eens, nu blijkbaar niet meer.© EF
Eerder waren de beide burgemeesters het erover eens, nu blijkbaar niet meer.© EF
Redactie KW

Op paaszaterdag riep de Mesense burgemeester Sandy Evrard zijn inwoners samen in Peace Village voor een infovergadering over het op til zijnde proefproject op de gewestweg N314. Dit was echter zonder voorafgaand overleg met de gemeente Heuvelland waardoor de uitvoering van dit proefproject nu op de lange baan wordt geschoven. Het proefproject werd goedgekeurd in februari en zou in april van start gaan. Politiek gekibbel zorgt nu voor een uitstel.

“Het verwondert ons ten zeerste dat Mesen opnieuw alleen communiceert zonder overleg met Heuvelland en AWV, dat is tegen de gemaakte afspraken. Op deze manier is het duidelijk dat men niet meer naar een oplossing wil zoeken, maar een politiek spelletje speelt op de kap van de inwoners”, reageert burgemeester van Heuvelland Wieland De Meyer nadat Sandy Evrard het dossier gisteren nog eens naar boven haalde op de gemeenteraadszitting. De gewestweg N314 ligt deels op grondgebied Mesen (Steenstraat) en Wijtschate (Komenstraat).

Koerswijziging

Burgemeester Evrard wenst echter niet de les gespeld te worden door een buurgemeente. “Het stadsbestuur heeft het recht om wanneer zij dat wil met de eigen inwoners overleg te plegen over een problematiek die de bewoners aanbelangt zonder daarvoor de toelating van een andere gemeente te vragen. We kunnen slechts op één punt akkoord gaan met het in het schrijven vermelde standpunt van de gemeente Heuvelland, namelijk dat de inhoud van dit schrijven de samenwerking om het probleem op te lossen zeker niet bevordert.”

“De koerswijziging die de gemeente Heuvelland nu maakt, is op zijn minst eigenaardig te noemen, en de in de brief van Heuvelland vermelde interpretatie strookt niet met de gemaakte afspraken. Ons bestuur benadrukt dat de zwakke weggebruiker en de leefbaarheid van de bewoners in deze problematiek centraal moeten staan, en niet de belangen van het zwaar vervoer. Wij vragen ons af of degenen die het bereikte compromis blokkeren, bereid zullen zijn om de verantwoordelijkheid te dragen indien er een ongeval met slachtoffers zal gebeuren.”

Dat de doorstroming van het verkeer beter moet, daar zijn beide burgemeesters het wel over eens. “Hiervoor scharen we ons achter het plan om vier uitwijkzones te voorzien, twee op het grondgebied van Mesen en twee op het grondgebied van Heuvelland. Dat deze hoogstnodig zijn, werd begin april nog maar eens aangetoond. De opstoppingen hadden als oorzaak dat auto’s en vrachtwagens er niet konden kruisen door extra geparkeerde voertuigen door werken aan woningen in Mesen. Mochten de vier uitwijkzones er toen hebben gelegen, was er wellicht geen probleem geweest”, stelt Wieland De Meyer.

Zo snel mogelijk

“Wat Heuvelland betreft moet deze verbetering zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Iedere dag dat hiermee wordt gewacht is een dag waarbij opstoppingen met bijhorende gevaarlijke situaties worden veroorzaakt. Gelet op de tendentieuze en foute informatie die gecommuniceerd werd via de communicatie van de stad Mesen op 3 april is het noodzakelijk hier nu eindelijk zonder uitstel mee te starten”, stelt burgemeester De Meyer.

De voorbije weken werd de Mesense burgemeester Sandy Evrard overstelpt met vragen naar de start van het proefproject. “Ook word ik opgebeld wanneer er andermaal een vrachtwagen tegen een geparkeerde auto rijdt. De laatste keer bleef iedereen gelukkig kalm en kon alles tussen de vrachtwagenchauffeur en de eigenaar van de personenauto geregeld worden. Ik blijf dan ook de Mesenaars oproepen om kalm te blijven en vooral het heft niet in eigen handen te nemen. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde in mijn stad en indien deze verstoord wordt, zal ik moeten ingrijpen.”

Aanslepend dossier

Het dossier rond de verkeersdrukte sleept al ettelijke jaren aan. Net voor de zomer van vorig jaar werd een eerste aanzet gegeven met het vernieuwen van het wegdek. “Het aanbrengen van fluisterasfalt had ook de aanleiding moeten zijn om met een laagje verf de parkeerstroken uit te tekenen”, weet raadslid Kristof Veramme (Respect!). “Op die manier zou het wildparkeren al tot het verleden behoren en zou dit een eerste stap geweest zijn naar een definitieve oplossing.”

Om doorgaand vrachtverkeer te verminderen, werd de afspraak gemaakt dat doorgaand verkeer vanuit de richting Vierkoningen geweerd wordt en omgeleid wordt via Ieper. Essentiële voorwaarde hierbij voor Heuvelland is altijd geweest dat het vervoer uit de omgeving van de Komenstraat hier wel nog kan passeren. “Het kan niet de bedoeling zijn dat zij enorme omwegen moeten nemen. Aan deze voorwaarde is in dit voorstel niet voldaan. Als het op deze manier wordt ingevoerd, zou het voor onze inwoners en ondernemers heel moeilijk tot onmogelijk zijn om op een reglementaire wijze hun bestemming te bereiken.”

Burgemeester Wieland De Meyer haalt alvast dit voorbeeld aan. “Een levering voor de bakker in de Komenstraat kan niet meer via de Vierkoningen, gezien het plaatselijk verkeer slechts geldt van de Galgestraat tot het eerstkomende kruispunt ( Slijpstraat, red .). Ook voor alle andere bewoners uit de straat geldt dit. In het huidig voorstel geldt dit zelfs voor alle bestelwagens, ook al kan dat aangepast worden door een tonnagebeperking op te nemen bij het bord C23.”

Andere opties

Gezien het blijkbaar niet mogelijk is een eenrichtingsverkeer op wettelijke wijze in te voeren volgens de afspraken wordt nu gezocht naar andere opties om doorgaand vrachtverkeer te verminderen. Vanuit de gemeente Heuvelland is er het voorstel om de uitgestoken hand van Clarebout Potatoes aan te nemen en samen aan tafel te zitten om hun spreidingsvoorstel te bespreken. In dit voorstel zouden de toeleveranciers van het aardappelverwerkend bedrijf niet langer door Mesen rijden en de voorgestelde omweg via Ieper maken. “We hopen dat alle partijen bereidheid tot overleg en compromis tonen”, aldus Wieland De Meyer.

Burgemeester Evrard betreurt alvast de huidige situatie. “Voor mij telt in eerste instantie de veiligheid van de bevolking en op vandaag kan ik die niet garanderen. Dat komt door de vele vrachtwagens die dagelijks door de dorpskom rijden en in de straat kruisen. Het is nu aan de minister om een oplossing te zoeken. Wij keurden eerder het voorstel goed dat door AWV werd uitgewerkt, Heuvelland deed dit niet en dat heb ik gemeld aan de minister. Aangezien niet alle goedkeuringen binnen zijn, zal het proefproject dan ook niet starten. En indien we van de minister ook geen duidelijkheid krijgen kan het dossier ook nog naar de vervoersregioraad gaan. Ja, dan zijn we weg voor een eindje. Laat ons alstublieft starten met dit proefproject en na zes maanden een evaluatie maken.”

Ook in Nieuwkerke

Niet alleen Mesen kampt met zwaar vrachtverkeer, maar ook Nieuwkerke. “Daar lukt het al beter dan in Mesen, ook al ligt het aantal vrachtwagens dat daar passeert hoger dan in Mesen. Er zijn gewoonweg meer uitwijkmogelijkheden en dat heeft Mesen voorlopig niet”, besluit Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer. (MDN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.