Terug naar 27 december 2017. In de vooravond steekt een fikse storm op. De windsnelheden lopen snel op met een piek van 103 kilometer per uur. In de Meeuwenlaan staat een grote torenkraan aan een werf. Om 17.48 uur gebeurt het ondenkbare en valt de kraan. De grote giek van de kraan beschadigt vooral de bovenste verdieping van residentie Morgenzon. De contragiek, waaraan liefst 132 ton gewichten hangen, roteert ook. Ballasten van elk 6 ton ploffen neer op residentie Mosselbank. De schade is enorm. Op de tiende verdieping zitten de 73-jarige Sonja Schepens en haar man Abel Vallaeys uit Marke televisie te kijken. De vrouw st...

Terug naar 27 december 2017. In de vooravond steekt een fikse storm op. De windsnelheden lopen snel op met een piek van 103 kilometer per uur. In de Meeuwenlaan staat een grote torenkraan aan een werf. Om 17.48 uur gebeurt het ondenkbare en valt de kraan. De grote giek van de kraan beschadigt vooral de bovenste verdieping van residentie Morgenzon. De contragiek, waaraan liefst 132 ton gewichten hangen, roteert ook. Ballasten van elk 6 ton ploffen neer op residentie Mosselbank. De schade is enorm. Op de tiende verdieping zitten de 73-jarige Sonja Schepens en haar man Abel Vallaeys uit Marke televisie te kijken. De vrouw sterft ter plaatse en Abel raakte zwaargewond. Op het proces vandaag waren er vier beklaagden: kraanbedrijf Neremat uit Izegem, die de kraan leverde, gedelegeerd bestuurder D.N. en twee werknemers: G.C., die de werf voorbereidde en D.H., die de torenkraan ter plaatse monteerde. Voor D.H. werd meteen de vrijspraak gevraagd door het openbaar ministerie. Dat zegt wel dat het kraanbedrijf, D.N. en G.C. een ernstig gebrek aan voorzorg kan worden verweten. "Uit bevindingen van de deskundige bleek dat de kraan op dat moment buiten gebruik was en windvrij stond opgesteld. Uit onderzoek bleek wel dat er een verkeerd type kraan werd gebruikt. Het type kraan dat gebruikt werd is voor een windtype C25. In Nieuwpoort is echter een type D25 vereist dat grotere windpieken aankan. Het verkeerde type kraan werd dus gebruikt en dat is exclusief de verantwoordelijkheid van het kraanbedrijf. Zij zijn de specialisten ter zake en enkel zij bepalen welk type kraan geleverd wordt. Het kraanbedrijf heeft verzuimd om een windstudie uit te voeren, zelfs na eerdere problemen." De gevorderde straffen zijn eerder principieel. 8.000 euro boete voor het bedrijf, al dan niet met uitstel, en een minimale sanctie voor G.N. en G.C. De drie beklaagden willen allen de vrijspraak in wat vooral een technisch proces was. Eerst opperden ze dat het aannemersbedrijf zelf had aangestuurd op dat type kraan, wat tot felle discussies leidde. Het bedrijf ontkent dat. "Wij geven alleen de hijskracht en reikweide van de gieken mee, de windstudie voor het type kraan is voor het kraanbedrijf", stellen zij. Neremat wil de vrijspraak. "Tot op vandaag begrijpen we niet waarom de kraan viel", sprak meester Bauwens. "Er wordt gezegd dat het de verkeerde kraan is, maar de kaarten met welk type voor Nieuwpoort zijn onduidelijk. Er was sprake van extreme weersomstandigheden met roterende noord-noordwestenwinden tussen de gebouwen. De vraag is of ons een fout verweten kan worden en wij ons ongebruikelijk gedragen hebben? Wij menen van niet."Net zoals de vorige keer volgde weduwnaar Abel Vallaeys de debatten, met enkele familieleden. Op de achtergrond. "Hij wil het in alle sereniteit volgen zonder zelf het woord te nemen", zegt zijn advocaat Jens Rau. "Die man is rationeel en koestert tegenover niemand wrok. Hij weet ook dat met eender welke straf zijn vrouw Sonja niet terugkomt. Maar tegelijk hoopt hij wel antwoorden te krijgen en te weten te komen wat daar nu precies gebeurde." De rechter doet op 3 juni uitspraak over het strafproces.