Deze gemeentelijke belasting werd op initiatief van PRO al voor een eerste keer verlaagd in 2016. "Door de verhoging van de prijs voor huisvuilzakken zal de gemeente vanaf komend jaar jaarlijks een retributie van 6 euro per inwoner ontvangen van de afvalinterc...