Deze gemeentelijke belasting werd op initiatief van PRO al voor een eerste keer verlaagd in 2016. "Door de verhoging van de prijs voor huisvuilzakken zal de gemeente vanaf komend jaar jaarlijks een retributie van 6 euro per inwoner ontvangen van de afvalinterc...

Deze gemeentelijke belasting werd op initiatief van PRO al voor een eerste keer verlaagd in 2016. "Door de verhoging van de prijs voor huisvuilzakken zal de gemeente vanaf komend jaar jaarlijks een retributie van 6 euro per inwoner ontvangen van de afvalintercommunale Mirom Roeselare", aldus fractieleider Ward Gillis. "Het wordt voortaan dubbel zoveel als nu. Begin dit jaar telde Moorslede 11.250 inwoners, wat betekent dat de gemeente per jaar voortaan 33.750 euro extra zal ontvangen. Om deze prijsverhoging te compenseren stellen we voor om de milieubelasting voor alleenstaanden verder te verlagen.""Hiermee zou de belasting op de helft komen van het bedrag dat een gezin, bestaande uit meerdere personen, moet betalen. PRO geeft op die manier alleenstaanden ook een financieel duwtje in de rug. Niet onbelangrijk omdat deze groep mensen al te vaak alleen moeten opdraaien voor de kosten van allerlei voorzieningen. Er zijn momenteel in onze gemeente 1.285 alleenstaanden. Dit betekent voor de gemeente dus een derving aan belastinginkomsten van 38.550 euro per jaar.""Ons voorstel werd aan het schepencollege overgemaakt om ervoor te zorgen dat, indien het schepencollege ons volgt, de gemeentelijke belastingreglementen nog tijdig voor de volgende gemeenteraad kunnen worden aangepast."(EDB)