Door André Vlerick
...

Door André VlerickPro Mille in zijn oude vorm zag negenentwintig jaar geleden het levenslicht en lag aan de basis van de Gullegemse Jeugdfeesten, een feestweekend in september waarbij de lokale jeugdverenigingen en de ongebonden jeugd de krachten bundelden voor een gezamenlijk evenement. Het was de start van een initiatief dat tot vandaag bijzonder succesvol blijkt. De oude Pro Mille hield het na enkele gedwongen verhuizingen bij gebrek aan voldoende leden voor bekeken. Een verarming, zo vonden enkele jeugdigen van een nieuwe generatie. Zij stampten vijf jaar geleden een nieuwe Pro Mille uit de grond.Over een eigen jeugdhuis konden de jongeren dan nog niet beschikken. Terwijl zij verder zochten, verschenen zij vierenhalf jaar geleden plots met een zelfgemaakte Promobiel, een rijdende bar waarmee ze de verschillende feestelijkheden afschuimden."En plots bood zich kort voor de zomer tot onze grote verrassing een oplossing aan", glundert voorzitter Tuur Delaere. "Nadat uitbaatster Jenny Rousseau op 15 maart na een lange carrière haar café Stadium voorgoed sloot, dachten wij zoals iedereen dat het pand binnen de kortste keren zou gesloopt worden. Wat bleek echter? De eigenaar van het pand had hiervoor nog geen vergunning en bleek bereid ons de zaak een tijd ter beschikking te stellen. Wij hebben meteen deze kans gegrepen. Hoe lang wij hier onze Pro Mille kunnen uitbaten, weten wij nog niet. Wij zitten hier echter voorlopig veilig onder dak en kregen de kans om ons jeugdhuis naar onze zin in te richten."Dankzij veel helpende handen wisten de jongeren de klus in drie maanden te klaren. "De meeste bestuursleden zijn zelf best handig, maar we konden ook rekenen op enkele stielmannen en - buiten verwachting - ook op heel wat jongeren die een stukje van hun vakantie opofferden om hier een of meer dagen te komen werken", zegt secretaris en persverantwoordelijke Sybren Quidousse vol bewondering. "Er is ook behoorlijk veel extra werk gekropen in de vernieuwing van de elektriciteit en in nooduitgangen, brandblussers, rookmelders en andere veiligheidsvoorzieningen."Dit kostte allemaal ook een aardige stuiver. "We hebben voorlopig alles zelf bekostigd. Onze kas is dan ook zo goed als leeg. Wij konden een subsidie-aanvraag indienen bij de gemeente, maar daarover is wegens de vakantie nog niets concreets beslist. Hopelijk maakt de gemeente haar beloftes waar", klinkt het bij het Pro Mille-bestuur.Dat laatste rekent ook nog altijd op de politici om te helpen zoeken naar een oplossing op (middel)lange termijn. "Wij willen met ons huidig jeugdhuis bewijzen dat hiervoor in Gullegem een voldoende groot draagvlak is en dat wij een volwaardig aanbod aan activiteiten kunnen ontplooien", zegt de voorzitter.De Pro Mille nodigt iedereen uit op vrijdag 30 augustus op een openingsfeestje. De summerparty van de Jeugdfeesten op zaterdag en de KSA-barbecue en de 'wetsunday' van De Moat'n op zondag biedt de jeugd voldoende activiteiten voor een heel weekend. "Daarom beperken wij ons voor de opening bewust nog tot één avond", legt Sybren uit. "Vanaf de week erna, kun je hier terecht op vrijdag van 18 tot 1 uur en op zaterdag van 20 tot 1 uur. Afhankelijk van het succes, zullen de activiteiten uitbreiden."