De stad Kortrijk meet sinds kort het aantal bezoekers van hun stad door middel van hun gsm-signaal. Provider Proximus meet de verschillende signalen van mensen die niet wonen, werken of studeren in het stadscentrum en verkoopt de gegevens door aan Kortrijk.
...

De stad Kortrijk meet sinds kort het aantal bezoekers van hun stad door middel van hun gsm-signaal. Provider Proximus meet de verschillende signalen van mensen die niet wonen, werken of studeren in het stadscentrum en verkoopt de gegevens door aan Kortrijk. De privacycommissie gaf een positief advies over het project, omdat de gegevens naar eigen zeggen anoniem zijn. "Dat klopt niet helemaal. Wie dat wil, kan heel makkelijk achterhalen welke personen achter de gegevens zitten. Mensen zijn zeer voorspelbaar dus met slechts enkele locaties kan je uitzoeken om welke persoon het gaat, " zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert. "De meeste mensen zijn in de week na 22 uur gewoon thuis, aan de hand van die locatie kan je al direct een adres en dus ook de persoon die daar woont achterhalen. Dat is problematisch."Toch gaf de privacycommissie een positief advies. "We moeten natuurlijk kijken naar de datum van dat advies. Dat is al een tijd geleden en eigenlijk zou er een nieuwe uitspraak moeten komen. Want zich blijven verschuilen achter het mom van anonimiteit klopt eigenlijk niet." Dat Kortrijk de gegevens koopt voor commerciële doeleinden, vindt jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert bedenkelijk. "Proximus profileert zich de laatste jaren naast provider ook als databedrijf. Als dienst verkopen ze gegevens die ze zelf verzamelen. Maar dat een stad die gegevens gaat gebruiken voor hun eigen economie, dat is ethisch niet helemaal verantwoord. Al zeker omdat niemand toestemming geeft voor het gebruiken van zijn of haar gegevens. Wie een GPS-app zoals Waze gebruikt weet op voorhand dat hij gevolgd wordt. Wie gewoon de stad Kortrijk binnenwandelt, heeft die keuze niet, vandaar de commotie. Ze nemen de keuze van de mensen weg." Kortrijk wil het project ook uitbreiden met gegevens van Visa en Bancontact. Die gegevens willen ze ter beschikking stellen van investeerders. "Dat lijkt me al helemaal uit den boze. Het is niet, omdat stad Kortrijk de gegevens anoniem houdt, dat die grote spelers de persoonsgegevens niet kunnen achterhalen. Daar komt de anonimiteit opnieuw in het gedrang" vindt Dobbelaere-Welvaert. Toch is er weinig kans dat het project aan banden wordt gelegd volgens de jurist. "Zolang niemand ertegen ingaat, kunnen ze gewoon doorgaan", besluit Matthias.