De prins en zijn zoon maakten er uitgebreid kennis met de werking van de organisator, vzw Toverblokjes....

De prins en zijn zoon maakten er uitgebreid kennis met de werking van de organisator, vzw Toverblokjes. Zij zorgen ervoor dat kansarme kinderen de kans krijgen om met de bekende blokjes te spelen. De vzw schenkt jaarlijks aan vele honderden kinderen spelplezier. "Lego werkt therapeutisch voor kinderen", meent de voorzitster van de vzw, Sophie Deprez.De Legobeurs in het Ontmoetingscentrum Nieuwenhove is ook op zondag 31 maart nog te bezoeken. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Toverblokjes.(CT/ foto HDV)