Marie-Antoinette Van Wonterghem, die op 22 november 1996 op 69-jarige leeftijd overleed, woonde langs de Diksmuidseweg in leper. "Ze hield niet van veel uitwendig vertoon, maar was toch wel een heel bijzondere vrouw", zegt Johan Vandenbulcke, vrederechter-emeritus en voorzitter van het bestuurscomité van de Prijs Van Wonterghem--De Brabandere. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog stopte ze haar middelbare studies om te helpen met haar vader wiens beroep vetlegger was. Een vetlegger plaatst in het voorjaar runderen in weiden, 'vette weiden' genoemd, die hij in bezit of in pacht houdt, verzorgt het vee gedurende de gehele zomer en verkoopt de dieren in het najaar wanneer ze slachtrijp zijn."
...

Marie-Antoinette Van Wonterghem, die op 22 november 1996 op 69-jarige leeftijd overleed, woonde langs de Diksmuidseweg in leper. "Ze hield niet van veel uitwendig vertoon, maar was toch wel een heel bijzondere vrouw", zegt Johan Vandenbulcke, vrederechter-emeritus en voorzitter van het bestuurscomité van de Prijs Van Wonterghem--De Brabandere. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog stopte ze haar middelbare studies om te helpen met haar vader wiens beroep vetlegger was. Een vetlegger plaatst in het voorjaar runderen in weiden, 'vette weiden' genoemd, die hij in bezit of in pacht houdt, verzorgt het vee gedurende de gehele zomer en verkoopt de dieren in het najaar wanneer ze slachtrijp zijn."Na de oorlog pikte Marie-Antoinette de draad van haar studies weer op. In 1960 werd ze benoemd tot lerares aan de verpleegstersschool, verbonden aan het Heilig Hartziekenhuis in Roeselare. 32 jaar lang doceerde ze er de vakken recht en economie, maar ondertussen bleef ze een enthousiaste vetlegster gebleven. "Zij was ongetwijfeld een van de weinige vrouwen die dit beroep uitoefenden in de Westhoek", vervolgt Johan. "Gedurende al die jaren echter heeft zij zich ook, vaak achter de schermen en onopgemerkt voor de buitenwereld, ingezet voor de kansarmen. Zo trok zij zich ook het lot aan van de gedetineerden in de leperse gevangenis, voor wie ze onder meer jaarlijks kerstpakketten klaarmaakte."In haar testament vertrouwde Marie-Antoinette een belangrijk deel van haar vermogen toe aan de Koning Boudewijnstichting, in wiens schoot een fonds moest worden opgericht, genaamd naar haar ouders. "Daarbij heeft zij bedongen dat dit fonds elk jaar een persoon, uitzonderlijk een vereniging, dient te bekronen die zich in Groot-leper tijdens het voorbije jaar of de voorbije jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt op filantropisch vlak", vertelt Ieperling Luc Ghesquière, notaris en testamentuitvoerder van Marie-Antoinette van Wonterghem. "Op 22 november 2001, werd deze prijs voor de eerste keer uitgereikt. Dit jaar zal dit voor de twintigste keer gebeuren en uiteraard waren wij voornemens om van deze lustrumeditie iets speciaals te maken. Het brainstormen was aan de gang, tot de coronacrisis onverwacht en hevig toesloeg..."In het jaar van de coronacrisis, 2020, wil het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere bij de 20ste prijsuitreiking maar liefst 20 mensen/initiatieven bekronen. "De voorbije dagen en weken beleven wij iets dat tot onlangs voor onmogelijk gehouden werd", gaat Luc Ghesquière verder. "In elke stad, in elk dorp zien we hoe heel verdienstelijke mensen zich, vaak met risico voor eigen gezondheid, engageren voor hun kwetsbare medemensen. Ook in Groot-leper is dit het geval. Welnu, het bekronen van deze filantropie leek ons de perfecte invulling van de opdracht die Marie-Antoinette Van Wonterghem aan de Koning Boudewijnstichting heeft toevertrouwd, en waarvan wij de uitvoerders mogen zijn. Wij willen hiervan dit jaar iets heel speciaals maken, met zo mogelijk 20 prijzen van telkens 6.250 euro."Iedereen kan iemand, of eventueel een groep, voordragen waarvan hij of zij meent dat die persoon of groep, zich in deze bange coronatijden, verdienstelijk heeft gemaakt voor de medemens. "Dit kan in de zorgsector, zoals ziekenhuis, woonzorgcentra, thuiszorg..., maar ook door allerlei kleinschalige initiatieven", pikt Johan Vandenbulcke in. "Het gaat hierbij niet om uitzonderlijke prestaties, maar om een helpende hand, een steun, een troostend woord of bijstand op welke manier dan ook. Veelal mensen die zich meestal niet publiekelijk outen, maar die het verdienen om eens in de picture te mogen komen. Eén restrictie: het moet gaan om filantropie in Groot-leper, maar de kandidaten moeten niet noodzakelijk in leper wonen."Kandidaten kunnen voorgedragen door de naam en identiteit van een kandidaat door te sturen naar de website van de Koning Boudewijnstichting. Een korte motivatie van de voordracht volstaat. Indien nodig kunnen op vraag van de jury bijkomende inlichtingen gevraagd worden. "Het is een onafhankelijke jury die de kandidaturen beoordeelt. Langs deze weg doen we ook een oproep aan alle leperlingen, niet alleen om heel verdienstelijke kandidaten voor te dragen, maar evenzeer om ook via de sociale media ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief", besluit Johan. De uiterste datum om kandidaturen in te dienen is 31 mei 2020. "We hopen dat het corona-virus tegen dan overwonnen zal zijn. Eventueel zal deze datum uitzonderlijk kunnen worden verlengd, maar wij raden iedereen toch aan niet op dergelijke verlenging te wachten." (TOGH)