"Wie is voor u een echte held in deze coronatijden en verdient daarvoor een stevige bedanking?" Met die vraag spoorde het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, mensen aan om kandidaten voor te dragen voor deze bijzondere editie van de gelijknamige Prijs. Het Fonds bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio, maar vertienvoudigde naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Prijs dit jaar het budget tot 125.000 euro.
...

"Wie is voor u een echte held in deze coronatijden en verdient daarvoor een stevige bedanking?" Met die vraag spoorde het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, mensen aan om kandidaten voor te dragen voor deze bijzondere editie van de gelijknamige Prijs. Het Fonds bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio, maar vertienvoudigde naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Prijs dit jaar het budget tot 125.000 euro.Uit de 51 voordrachten koos een onafhankelijke jury 20 laureaten. Stuk voor stuk mensen die zich, vaak met risico voor hun eigen gezondheid, tijdens deze bizarre corona-tijden bijzonder engageren voor hun medemensen. Een groot hart voor anderen hebben ze allemaal, de manier waarop ze zich daarmee inzetten is zeer verscheiden. De ene zorgt ervoor dat er toch op een veilige manier bezoek kan komen in woonzorgcentra, een andere verzamelt of herstelt computermateriaal voor kinderen die niet naar school konden. Mensen verzetten bergen werk om de fel bevraagde voedselbedeling vlot te laten draaien, of bieden een luisterend oor aan jongeren in moeilijke thuissituaties of aan mensen met psychische problemen. Vrijwilligers draaien extra uren, er zijn honderden mondmaskers genaaid, maaltijden gekookt en miniconcertjes gegeven... ieder zette zich in met zijn eigen talenten. De feestelijke prijsuitreiking is gepland op 20 november.De laureaten zijn: Ann Catteau, Leerkracht anderstalige nieuwkomers; Bart Baro De Wispelaere die zich heel verdienstelijk maakt door verzamelde laptops, pc's en smartphones te herstellen, opdat ze kunnen gebruikt worden in gezinnen van kansarmen met kinderen die deze toestellen nodig hebben, onder meer om onderwijs te kunnen volgen; Bart Man, directeur van woonzorgcentra Huize Zonnelied en Wintershove; Bruno Titeca, software engineer; Christophe Ghesquière, diaken in priesteropleiding; Francine Goudeseune, vrijwilliger Zonnegloed en Kind en Gezin; Henri Menheere, jeugdwerker; Katrien Durnez, voedselbedeling vzw Op 't Spoor; Kenny Rollé, diensthoofd zorg 'Huize Sint-Jozef, afdeling Beatrijs; Kelly Rollé, het diensthoofd van de zwaar door corona getroffen afdeling van Huize Sint-Jozef; Luc Verbanck, anesthesist Jan Yperman Ziekenhuis; Marianne Deygers, animatie in Wintershove; Marleen Coutigny, voedselbedeling vzw Op 't Spoor; Marleen Dekeyne, Maria Supponen en Melissa Mommerency van Trefpunt4 vzw; Martine D'Hondt, werkt in het operatiekwartier van ziekenhuis Jan Yperman; Oliver Bonte, kinesist in woonzorgcentrum St-Jozef in Ieper; Rosa Coulembier, voedselbedeling vzw Op 't Spoor; Sylvianne Roetynck, teamcoach arbeidszorgcentrum Stuurkracht 2; Tania Detrez, vrijwilliger Jan Yperman Ziekenhuis; Tom Provoost, vrijwilliger #IeperHelpt; Wannes Beernaert en Robin Jonckheere van vzw Uit de marge.(EG)