Het optrekken van de prijzen voor de vuilniszakken was een heikel punt op de agenda afgelopen maandag. Door het duurder maken van een vuilniszak, van 80 cent naar 1,20 euro, wil de gemeente alle registers opentrekken om de strijd tegen de afvalberg frontaal aan te gaan. "Vooral de afgelopen maanden bleven de hoeveelheden afval stijgen, alle pogingen om te sensibiliseren ten spijt", klinkt het bij de gem...

Het optrekken van de prijzen voor de vuilniszakken was een heikel punt op de agenda afgelopen maandag. Door het duurder maken van een vuilniszak, van 80 cent naar 1,20 euro, wil de gemeente alle registers opentrekken om de strijd tegen de afvalberg frontaal aan te gaan. "Vooral de afgelopen maanden bleven de hoeveelheden afval stijgen, alle pogingen om te sensibiliseren ten spijt", klinkt het bij de gemeente. "Samen met de intercommunale IPALLE en de Waalse overheid installeerden we op het grondgebied van Komen al meer dan 18 verzamelpunten, waar inwoners hun afval kwijt konden. Toch blijven heel wat mensen hun afval ongesorteerd in 1 en dezelfde zak gooien. We moeten echt van die gewoonte af kunnen raken."De nieuwe prijs werd niet lukraak gekozen, zo blijkt. "We hebben het principe van de werkelijke kost toegepast", klinkt het nog. "De afvalverwerking is een belangrijke uitgavenpost, waar we tot op heden stevig in de buidel moesten tasten om het verschil bij te leggen. Het kost de gemeente immers meer dan er door de gebruikers wordt betaald. Samen met IPALLE berekenden we dan ook wat het ons per vuilniszak kost en die kostprijs wordt nu doorgerekend. Het lijkt natuurlijk erg bruut, maar eerlijker kan niet: de vervuiler betaalt! De gemeente heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in allerlei oplossingen voor afvalverwerking. Wie de moeite doet om te sorteren, zal uiteindelijk heel wat minder vuilniszakken gebruiken."De oppositie, met in hun kielzog een stevig aantal inwoners, was alvast niet mals voor de beslissing. "In deze tijden een verborgen belasting erdoor drukken, lijkt ons niet echt een goede manier van aanpakken", klinkt het. "We zijn het eens dat we dringend werk moeten maken van een beter afvalbeheer, maar of dit nu de oplossing is, dat valt te betwijfelen."Er was al een heuse stormloop op de verkooppunten van vuilniszakken, waar mensen complete voorraden insloegen. Of deze zakken dan ook daadwerkelijk nog bruikbaar zullen zijn vanaf 1 januari, daar bestaat geen duidelijkheid over.