Met een slagerij in de Volkslaan keek Emilyne alvast vooruit op de zomerperiode. "Dit jaar blijft de slagerij een aanzienlijk deel van het verlof open, dus besloot ik om al te beginnen met het opstellen van de planning voor onze kinderen." Haar kroost, een bonte bende van twee jongens en een meisje, keek al uit naar de vakantie. "Ze gaan jaarlijks naar de speelpleinwerking en doet dit met een overdosis aan goesting. Ze hebben er hun vrienden, ze weten dat ze kunnen ravotten en voor ons is het ook een opluchting te weten dat ze nauwlettend in de gaten worden gehouden. Toen ik het Leiedraadje erbij nam om zo enkele praktische zaken te overlopen, dacht ik eerst dat er een schrijffout stond. De prijzen van de s...

Met een slagerij in de Volkslaan keek Emilyne alvast vooruit op de zomerperiode. "Dit jaar blijft de slagerij een aanzienlijk deel van het verlof open, dus besloot ik om al te beginnen met het opstellen van de planning voor onze kinderen." Haar kroost, een bonte bende van twee jongens en een meisje, keek al uit naar de vakantie. "Ze gaan jaarlijks naar de speelpleinwerking en doet dit met een overdosis aan goesting. Ze hebben er hun vrienden, ze weten dat ze kunnen ravotten en voor ons is het ook een opluchting te weten dat ze nauwlettend in de gaten worden gehouden. Toen ik het Leiedraadje erbij nam om zo enkele praktische zaken te overlopen, dacht ik eerst dat er een schrijffout stond. De prijzen van de speelpleinwerking werden opgetrokken waardoor ik plots het dubbele zou moeten betalen! Van 8 naar 16 euro per dag per kind." Inwoners van Menen betaalden vroeger 6 euro per kind, maar nu 8 euro. Voor mensen die niet in Menen wonen, wordt de prijs tot 16 euro verdubbeld. Het is de uitzonderlijke situatie van Emilyne die ervoor zorgt dat ze in de tweede categorie valt. "Ik heb al sinds jaar en dag een zaak in Menen en mijn kinderen gaan ook allemaal in Menen naar school. We wonen echter wel in Geluwe, pal op de grens met Menen. Hier wordt mee rekening gehouden bij de prijsberekening. Begrijp me niet verkeerd: ik besef goed dat het leven duurder wordt en dat de prijzen overal stijgen, maar een verdubbeling? Als ik het financiële plaatje bekijk, dan is dit een aanzienlijke domper omdat ik heb besloten om open te blijven. In een tijd waarin men voortdurend spreekt over het activeren van de mensen op de arbeidsmarkt, voelt dit toch wel zuur aan. Voor het eerst zullen de kinderen dus niet meer naar de speelpleinwerking gaan. Ook voor hen wordt dit dus een vakantie die met een valse noot zal starten."Burgemeester Eddy Lust kent de aparte situatie van Emilyne, maar stond voor een moeilijke keuze. "Onze werking wordt jaar na jaar populairder", verklaart hij. "We investeren permanent in onze jongerenwerkingen. Het gaat hier om onze kinderen en in de kwaliteit gaan snoeien om te besparen, komt niet eens ter sprake. Ook dit jaar merkten we een stijging en dit bracht erg veel kosten met zich mee: extra begeleiders, maaltijden en materiaal. Na een grondige analyse bemerkten we dat een groot deel van de kinderen die hier naar de speelpleinwerking kwamen, niet in Menen woonden. Een verklaring hiervoor werd gevonden bij onze buurgemeenten: zij bieden ook allemaal een dergelijke werking aan, alleen zijn ze duurder. Uiteindelijk kiezen de mensen dan voor Menen omdat het en goedkoop en hoogwaardig is. De vrees was dan ook reëel dat de kinderen en ouders die in Menen wonen, het gelag zouden moeten betalen. Als burgemeester sta ik in voor een leefbare stad voor Menenaars en dus werd besloten om de prijzen gelijk te stellen aan de hedendaagse kosten die we hebben", legt Eddy Lust uit.De burgemeester begrijpt echter wel dat dit voor mensen zoals Emilyne moeilijk wordt. "Het toekennen van uitzonderingen is een erg delicate zaak", sluit hij af. "Als we in dit specifieke geval een uitzondering toestaan, wat dan met mensen die voor de gemeente werken, maar hier niet wonen? Wat dan met andere situaties die ook uitzonderlijk zijn? We hebben dus besloten om een uniforme prijsverandering door te voeren. We gaan deze verandering volgend jaar vanzelfsprekend opnieuw grondig evalueren. Mocht een bijsturing aan de orde zijn, dan wordt die meteen doorgevoerd."