Tijdens de gemeenteraad dienden heel wat belastingen en retributies door de raad behandeld te worden. Eén van de te behandelen punten was de prijs van de restafvalzakken. Pittem is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging IVIO, die instaat voor het ophalen van de gele huisvuilzakken en de PMD-zakken. Vanuit IVIO werd beslist de prijs van d...

Tijdens de gemeenteraad dienden heel wat belastingen en retributies door de raad behandeld te worden. Eén van de te behandelen punten was de prijs van de restafvalzakken. Pittem is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging IVIO, die instaat voor het ophalen van de gele huisvuilzakken en de PMD-zakken. Vanuit IVIO werd beslist de prijs van de huisvuilzakken vanaf 1 januari te verhogen.De klein huisvuilzakken stijgen van 0,9 naar 1 euro en de grote van 1,8 naar 2 euro. De prijs van de PMD-zakken blijft behouden op 0,15 euro. Milieuschepen Paul Lambrecht (CD&V) gaf hierbij nadere toelichting. "Vanuit IVIO zijn er een aantal beweegreden voor deze verhoging. Zo is de prijs niet meer aangepast sinds 2013, ondanks het feit dat de kosten gestegen zijn. Daarnaast is het ook zo dat door de uitbreiding van de inhoud van de PMD-zak het lichte plastic uit het restafval zal verdwijnen, wat de restfractie zal verzwaren. Veruit de voornaamste reden is echter dat we nog meer willen inzetten op het principe 'de vervuiler betaalt'. Helaas bevat het restafval vaak nog te veel recycleerbaar of composteerbaar materiaal. Ik wil tenslotte nog aangeven dat de reeds verkochte zakken mogen blijven gebruikt worden tot deze op zijn." Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) pikt hierop in. "Vanuit onze fractie hebben we er al eerder op aangedrongen om op dit vlak een financiële tegemoetkoming (een aantal zakken gratis) te voorzien voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Met deze prijsstijging willen we hier nog sterker op aandringen." Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) antwoordde hierop dat hier inmiddels onderzoek naar gevoerd is en dat hij, samen met het schepencollege, de haalbaarheid hiervan zal bekijken."(JG)