Jozef Craeynest is geestelijk directeur van de zusters van Maria en van de zusters van het Geloof. Zijn dagen zijn rijkgevuld, ook al nam hij eervol ontslag als visitator (iemand die de gang van zaken in een bisdom of een klooster onderzoekt, red.) van de vrouwelijke religeuzen. Hij voelt zich zeker niet eenzaam en is dankbaar voor de vele mensen om hem heen en vooral ook voor zijn boeiend leven.
...