Priester Jef geniet vanaf 1 september van zijn pensioen

Jef Gailliaert was 45 jaar priester. (foto GST)
Redactie KW

Op zaterdag 2 juli was Jef Gailliaert 45 jaar priester. 45 jaar in dienst van de Kerk, waarvan 20 jaar in Oostkamp. 45 jaar dat hij die mooie roeping heeft gevolgd, een jubileum om trots op te zijn, maar aan alle mooie liedjes komt een eind. Vanaf donderdag 1 september mag hij genieten van een welverdiend emeritaat.

Priester Jef zag het levenslicht op 19 september 1949 in Brugge. Hij volgde de lagere school aan het St.-Leocollege, de humaniora aan het St.-Lodewijkscollege, studeerde aan het Grootseminarie in Brugge en werd kandidaat klassieke filologie in Leuven. Op 2 juli 1977 werd Jef Gailliaert tot priester gewijd door wijlen Monseigneur De Smedt in de St.-Annakerk in Brugge. Daarna volgden 9 jaren als leraar aan het college in Ieper. Hij gaf er les in Latijn, godsdienst en geschiedenis. In september 1986 werd hij medepastoor van de St.-Jozef en St.-Kristoffelparochie in Assebroek. Twee jaar later ging hij zijn priesterschap beleven op de Magdalenaparochie in Brugge-stad. Het is ook daar dat hij dankbaar zijn 25-jarig priesterjubileum kon vieren.

Lief en leed

Op zondag 19 januari 2003 werd hij feestelijk aangesteld in de Oostkampse federatie die ondertussen is uitgegroeid tot de Pastorale Eenheid St.-Franciscus. Het was ook het begin van een nieuwe tijd. Parochie-overschrijdend werken, samen met zijn confraters Luc Deschodt, Stefaan Demarcke, Luc Pillen, Matthieu Jottier, Frans De Muynck, Rik Verbeke en de diakens Geert Denoo en Pieter Deruwe. “Zijn sterke geloof, zijn diepe waarden en een groot respect voor de medemens typeren hem”, wist Dirk Vande Caveye te vertellen tijdens de afscheidsviering in de Sint-Pieterskerk. In zijn priester-zijn staat Jef heel dicht bij de mensen, vooral bij diegenen die het om een of andere reden moeilijk hebben. Hij blijft de mensen nabij in lief en leed met veel aandacht voor de zieken, de ouderen en de eenzamen. Maar ook was hij zeer nauw betrokken bij de Basisschool De Vaart van Moerbrugge. Toen de federatie Oostkamp uitbreidde naar de Pastorale Eenheid zette Priester Jef ook dáár zijn schouders onder. Na zijn pensionering blijft Priester Jef in zijn Moerbrugge wonen. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.