Henri was 25 jaar priester in Moen, alwaar hij woensdag zal begraven worden.

Henri Verstraete werd in Brielen geboren op 19 februari 1937 als oudste in een landbouwersgezin. Hij volgde zes jaar lager onderwijs in Brielen en trok dan naar het Sint-Vincentiuscollege in Ieper waar hij de richting Latijn-Grieks volgde. Na zijn humaniora startte hij aan het seminarie te Brugge. Eens priester werd hij leraar Latijn, godsdienst en Nederlands, en tevens subregent, in het college van Menen. Hij bleef er tot begin juli 1971.

Rond het tijdstip van het overlijden van zijn vader, werd hij tot pastoor benoemd in Oostrozebeke. Hij bleef er 15 jaar en was er blijkbaar heel geliefd. Later kreeg hij er zelfs de titel van ereburger.

In 1987 werd hij naar Moen overgeplaatst. Hij heeft er altijd zijn taak met volle toewijding waargenomen. Algemeen gekend is dat Henri van een nette kerk hield en een verzorgde liturgie erg op prijs stelde

In Moen kende hij ook een mooie tijd. Zelfs nadat hij in februari 2012 zijn eervol ontslag kreeg, was hij nog geruime tijd actief in Moen.

De jongste jaren woonde hij op een appartement in Zwevegem. De plechtige uitvaartliturgie, opgeluisterd door het Sint-Eligiuskoor, zal plaatshebben op woensdag 18 januari om 10 uur in de Sint-Eligiuskerk in Moen.

(GVH)