Op maandag 28 mei overleed priester Frans Lateur in Oostkamp. Frans Lateur was tot priester gewijd in Brugge op 19 mei 1951.

Achtereenvolgens was hij leraar aan het Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis Veurne (1955-1967), directeur van het Sint-Leocollege in Brugge (1967-1987), pastoor van de Sint-Blasiusparochie in Waardamme (1987-2001) en pastoor in de federatie Oostkamp (2001-2012).