Jan Lerouge werd op 3 maart 1955 geboren in Kortrijk en tot priester gewijd in Ooigem op 6 juli 1980. "Van 1982 tot 2015 was hij leraar aan het Sint-Jozefscollege en het Vrij Technisch Instituut in Tielt", vertelt E.H. Filiep Callens deken van Tielt. "Na de scholenfusie gaf hij sinds 1999 ook les in de Heilige Familie die vanaf dan De Bron heette. Priester Jan begeleidde van 1986 tot 1993 mensen met een roeping op latere leeftijd bij het CPRL Antwerpen. Vanaf 2005 was hij hulppriester in de parochies van de federatie Tielt en sinds 2015 was hij hulppriester in de pastorale eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem.

Voor de vzw de Pelikaan engageerde hij zich lange tijd voor het bieden van hulp aan minder bedeelden en vluchtelingen. Als buddy maakte hij vele gezinnen wegwijs door hen te helpen met hun administratieve verplichtingen. Men zag hem ook als vrijwilliger in de wereldwinkel. Priester Jan was een zeer sociaal geëngageerd man. Hij stond dicht bij de mensen. Het was een zeer rustig en bescheiden persoon. Hij had een ruime kijk op de wereld en was bijzonder onderlegd. Van opleiding was hij licentiaat in de moderne geschiedenis en bachelor in de theologie.

(VVC)